• Ad Ritmeester

Ellie Boot: 25 jaar hoeder en herder in de Eshof

HOEVELAKEN Het komt niet vaak voor dat een predikant 25 jaar in haar of zijn eerste gemeente 'staat'. In dat opzicht is het een vrij unieke situatie dat Ds. Ellie Boot en 'de Eshof' met elkaar al zolang verbonden zijn. Op 4 september 1994 werd Ellie, zoals ieder haar kent, bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Hoevelaken, onderdeel van de toenmalige Samen-Op-Weg Gemeente 'de Eshof', later opgegaan in de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken. Omdat Hoevelaken haar eerste gemeente was, was er op 1 september 2019 dus sprake van een 25 jarig ambtsjubileum én is Ellie 25 jaar verbonden aan 'De Eshof'.