• Piroschka van de Wouw

Melkkoeien vervangen door vleeskalveren

NIJKERK Melkveehouder Van Hamersveld mag de melkkoeien in zijn bedrijf aan de Keienweg in Nijkerk vervangen door vleeskalveren.

Wijnand Kooijmans

Het houden van melkkoeien behoorde overigens al tot de verleden tijd. Hamersveld runt inmiddels een kalverhouderij aan de Brandweg in Nijkerk. Het bedrijf aan de Keienweg is een familiebedrijf dat Van Hamersveld in de toekomst wil overdragen aan zijn zoon. Door Europese en - landelijke regelgeving hebben agrarische bedrijven moeite overeind te blijven. Dat is de reden dat wordt gekozen verder te gaan als kalverhouderij.

STAL Hiervoor is het wel noodzakelijk dat een nieuwe stal wordt gebouwd. Formeel gaat het om een omschakeling naar een nieuw-grondgebonden agrarisch bedrijf. Het gaat dan om bedrijven waarvan het voer voor het grootste deel niet wordt geteeld op gronden die in de buurt van het bedrijf zijn gelegen.

Nieuwvestiging van niet-grondgebonden agrarische bedrijven staat de provincie Gelderland niet meer toe. Maar volgens het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders staat een omschakeling niet gelijk aan het vestigen van een nieuw agrarisch bedrijf. De provincie gaat daarin mee en keurt de omschakeling van koeien naar kalveren goed.

BEDRIJFSPLAN Ook het Nijkerkse college wil meewerken. Wel moet Van Hamersveld nog een bedrijfsplan indienen waaruit blijkt dat zijn initiatief financieel en bedrijfsmatig haalbaar is. Daarnaast moet onder meer een bodemonderzoek plaatsvinden en moet worden gekeken of asbest aanwezig is in twee stallen welke worden gesloopt. Ook moet een plan worden ingediend hoe het bedrijf wordt ingepast in het landschap.