• Wim Oosterwijk vindt handelen vanuit geloof belangrijk.

    Gemeente Nijkerk

'Meer uitstralen dan opleggen'

NIJKERK Wanneer je een half jaar geleden Wim Oosterwijk (50) gevraagd had of hij de ambitie had wethouder te worden had je vermoedelijk een flauw antwoord gekregen. Maar nu hij dat toch is mag de gemeente Nijkerk rekenen op een enthousiaste inzet.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de onderhandelingen over een nieuw college werd langzamerhand duidelijk dat de partij twee wethouders mocht leveren. Reden Oosterwijk te polsen of hij hiertoe bereid was. Dat betekende voor Oosterwijk een einde aan een loopbaan van 26 jaar in verschillende functies bij de NS. Het laatst in de regio Amsterdam waar hij de NS en overheden met elkaar moest zien te verbinden. Geen gemakkelijke taak omdat het gaat om logge lichamen.

En dat past ook in zijn nieuwe rol als wethouder. Verbinden is voor Wim Oosterwijk een sleutelwoord. ,,De ervaring welke ik heb opgedaan bij de NS zal ik als wethouder gaan gebruiken. Hetgeen niet wil zeggen dat ik nooit vervelend zal zijn. Ik maak niet gauw ruzie, alleen als het functioneel is. Ik zoek altijd wegen om uit eventuele kwesties te komen."

OPA Oosterwijk is getrouwd en woont met zijn vrouw al 26 jaar in Hoevelaken. Drie kinderen heeft het echtpaar van wie er één inmiddels is getrouwd. ,,Ik ben net opa geworden en dat is toch wel iets heel moois om mee te mogen maken." De Alblasserwaard was zijn geboortegrond. Hij heeft gestudeerd in Rotterdam. ,,Nu woon ik in een schitterende omgeving waar je ook nog eens in een half uurtje half Nederland hebt gezien."

Waar hij kiest voor het overleg beseft Wim Oosterwijk dat er ook besluiten moeten worden genomen. ,,Dat zal ik ook zeker doen maar niet na alles zorgvuldig te hebben afgewogen. En het besluit kan verantwoorden en uitleggen."

WEGLOPEN Toen eenmaal de vraag bij hem kwam wethouder te worden nam Oosterwijk zijn verantwoordelijkheid. ,,Dan ga je er over nadenken, overleggen met je vrouw. Daarna heb ik de knop omgezet en ben ik enthousiast aan het werk gegaan. Ik hecht veel waarde aan openheid, ben flexibel en transparant. Maar ook tegen oeverloos praten. We leven in een andere tijd dan vier jaar geleden. De economie staat er anders voor. Veel florissanter. Dat maakt dat er veel op ons afkomt."

Het nemen van besluiten ziet Wim Oosterwijk als een zorgvuldig proces. ,,Daar wil ik graag leiding aangeven. Waarbij we open moeten staan voor de inbreng van anderen. Als wethouder heb je niet de wijsheid in pacht. We moeten het samen gaan doen. Daar moeten we de komende vier jaar hard aan werken. Waarbij ik mijn werk doe vanuit een christelijke achtergrond."

SAMENLEVING Het christelijke wil Oosterwijk wel doen vanuit de wetenschap dat de samenleving verschillend is. Ik hecht aan Bijbelse normen en waarden. Ik wil ze meer uitstralen dan opleggen."