• Harry Koelewijn

Meer schoonmaakwerk voor mensen met arbeidsbeperking

NIJKERK De overeenkomst over het schoonmaken van onder meer het stadhuis in Nijkerk met Inclusief Gresbo wordt verlengd. Ook het onderhoud van de algemene begraafplaatsen Nijkerk wordt aan hen uitbesteed.

Wijnand Kooijmans

Inclusief Gresbo is sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de ambtelijke huisvesting. Dat is gebeurd tot volle tevredenheid van de gebruikers van de gemeentelijke huisvesting. De werkzaamheden werden overdag uitgevoerd en dat heeft geleid tot meer openheid, beleving en acceptatie bij de gebruikers. Medewerkers van de Gresbo (onderdeel van het voormalige werkvoorzieningsschap) hebben zich onder begeleiding kunnen ontplooien en inzetten.

AKTE Op dit moment speelt nog dat de notariële akte waarbij Nijkerk aandelen verwerft nog moet passeren. Dat maakt dat nog geen definitieve overeenkomst voor langere termijn kan worden afgesloten. Het gaat nu om een overeenkomst voor maximaal half jaar waarbij ieder half jaar wordt bekeken of de overeenkomst wordt verlengd.

Zodra Nijkerk de aandelen heeft verworven wil het college van burgemeester en wethouders een nieuw contract aan gaan voor drie jaar met tweemaal een optie voor verlenging. Dit kan door een onderhandse opdrachtverlening. Wel wordt verwacht dat de Gresbo een concurrerende positie blijft innemen.

Het gaat om het onderhoud van het stadhuis, de brandweerkazernes in Nijkerk en Hoevelaken, De Flier, de Wulfshoeve en het gemeenteloket in Hoevelaken. Jaarlijks is hiermee een bedrag van bijna 140.000 euro mee gemoeid.

BEGRAAFPLAATSEN Ook het onderhoud van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Nijkerk wordt al vele jaren tot volle tevredenheid van burgers en de gemeente uitgevoerd, De begraafplaatsen vormen een duidelijk afgebakend gebied waarbinnen het hoogste onderhoudsniveau wordt gehanteerd. Medewerkers van de Gresbo kunnen in deze min of meer beschermde omgeving zich onder begeleiding optimaal ontplooien en inzetten.

Deze overeenkomst geldt voorlopig voor een jaar met een optie te verlengen met tweemaal een half jaar. Per jaar gaat et om een bedrag van 150.000 euro aan onderhoudskosten.