• Lex van Lieshout

Meer nieuwe woningen in Nijkerkerveen

NIJKERK Binnen de tweede fase van het bestemmingsplan voor Nijkerkerveen wordt de mogelijkheid geschapen zestig nieuwe woningen te bouwen. Binnen de nieuwbouwplannen voor deze kern van de gemeente Nijkerk zijn inmiddels de eerste van de in totaal 75 woningen gereed en bewoond.

De zestig woningen komen aan de rand van het sportcomplex van de voetbalvereniging Veensche Boys. In het bestemmingsplan wordt door het college van burgemeester en wethouders de vrijheid ingebouwd wat betreft de eisen waaraan de woningen moeten voldoen. Woningbouw binnen Nijkerkerveen krijgt prioriteit omdat hier lang niet is gebouwd en daardoor allerlei voorzieningen gevaar lopen.

Bij het opstellen van de plannen zijn de omwonenden nauw betrokken. Nu het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd gaat de gemeente betrokkenen nogmaals hierover informeren. Binnen het huidig bestemmingsplan was de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven in dit gebied al uitgesloten.

Burgemeester Gerard Renkema is blij dat de economie weer aantrekt en daarmee de vraag naar woningen. Tijdens de crisis werd teruggegaan naar de bouw van honderd woningen per jaar. Inmiddels is dit aantal al verhoogd tot tweehonderd. Binnen de visie van de provincie Gelderland moet het tekort aan woningen in 2020 zijn opgelost. Dat maakt dat alleen al binnen de Gelderse Vallei, waartoe Nijkerk behoort, de komende jaren twaalfduizend woningen moeten worden gebouwd.

Naast Nijkerkerveen komen deze woningen vooral in het plan Doornsteeg in Nijkerk. Hier is ruimte voor in totaal twaalfhonderd woningen. Met de voorbereidingen voor de bouw in dit gebied is ook gestart.