• Geconstateerd is dat de drugshandel ook binnen de gemeente Nijkerk in opmars is.

    Pixabay

Meer geld voor veiligheid en uitstel voor sporthal Strijland

NIJKERK Veiligheid is een terrein waarop de gemeente Nijkerk in 2019 extra wil investeren. Het gaat dan om de aanpak van ondermijning maar ook de inzet van boa's.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de begroting voor 2019 die maandag is gepresenteerd. Nijkerk heeft, zegt burgemeester Gerard Renkema, een inhaalslag te maken als het gaat om de boa's. ,,Op dit moment zijn boa's vanuit Barneveld en Scherpenzeel meer in Nijkerk te vinden dan omgekeerd. Dat maakt dat we extra moeten investeren om de gemaakte afspraken met de beide andere gemeenten na te komen. Ook moeten de taken van de boa's beter worden ingevuld. Op welke wijze moeten we nog invullen."

ONDERMIJNING In de aanpak van ondermijning wil het college van burgemeester en wethouders tot 2021 jaarlijks tachtigduizend euro extra investeren. Het gaat dan om activiteiten binnen het criminele circuit die zich 'vermengen met de samenleving'. Geconstateerd is dat de drugshandel ook binnen de gemeente Nijkerk in opmars is. Maar het gaat ook om zaken als zorgfraude en gesjoemel met adressenbestanden.

In tegenstelling tot veel Veluwse gemeenten is het college geen voorstander van de afschaffing van de hondenbelasting, ook al stamt deze uit de tijd dat de hond nog werd gezien als een trekdier. De discussie wordt nog wel gevoerd hoe de inkomsten uit deze belasting besteed kunnen worden aan de bestrijding van hondenpoep. Dat kan door het geld extra te steken in het onderhoud van groen en de openbare ruimte. Maar ook in de aanleg van speelvelden voor honden. Het geluid bereikt het college nogal eens dat het daaraan ontbreekt binnen de gemeente.

UITSTEL Uit de begroting blijkt ook dat zaken worden uitgesteld. Zo wordt nieuwbouw of renovatie van de sporthal Strijland niet voor 2021 verwacht. Dat maakt dat de geraamde kosten van 240.000 euro voor drie jaar niet behoeven te worden meegenomen in de begroting. Wel wil het college een routekaart opstellen om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Hiervoor is eenmalig 100.000 euro nodig.

Het huidige beleid binnen het sociaal domein wil Nijkerk voortzetten. Wel wordt nog gekeken hoe Nijkerk onder meer een dementievriendelijke gemeente kan worden. Dit is een onderdeel waar naast veiligheid en ruimtelijke plannen het extra geld voor nodig is. Samen aan Zet wordt voortgezet met honorering van bestaande plannen. Maar ook wordt gekeken, aan de hand van de ervaringen, hoe hier verder mee kan worden omgegaan.

VISIES Er komen twee visies als het gaat om mobiliteit en wonen. Hiervoor is komend jaar een eenmalig bedrag van honderdduizend euro noodzakelijk. Om de Wet Banenafspraak na te komen wordt extra geld uitgetrokken. In 2019 gaat het om 25.000 euro maar uiteindelijk moet dit 125.000 euro worden. Het gaat dan om banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De komende jaren wordt nog wel geld gestoken in het onderhoud van het gemeentehuis. Ondanks de plannen voor de bouw van een nieuw Huis van de Stad. Dit om de kwaliteit van de werkomgeving te waarborgen.