• Lex van Lieshout

'Meer dan tweehonderd woningen per jaar bouwen'

NIJKERK Nijkerk gaat binnenkort met de provincie Gelderland in gesprek om te zien of het aantal van tweehonderd woningen moet worden verhoogd gezien de grote vraag naar woningen. Ook vindt hierover afstemming plaats binnen de regio Food Valley. Dat werd bekend tijdens de Beeldvorming.

Wijnand Kooijmans

In de huidige woonvisie wordt uitgegaan van de bouw van drieduizend woningen in de periode van 2015 tot 2030. Hiervan moet minimaal 35 procent in de sociale sector worden gerealiseerd. Uit de cijfers blijkt dat in de laatste vier jaar 25 procent in de sociale huur is gebouwd en 11 procent in de sociale koopsector. Daarmee zijn de gemaakte afspraken nagekomen al kan het percentage van 35 procent wel verschillen per bouwproject.

RAPPORT Wethouder Harke Dijksterhuis zegt dat het rapport 'Wonen in balans', opgemaakt op verzoek van de grote steden die meer willen bouwen, niet van invloed is op de Nijkerkse situatie. De provincie erkent dat het aantal van tweehonderd woningen per jaar aan de lage kant is. De provincie is bereid te kijken naar dit getal.

In de afgelopen vier jaar zijn er in totaal 1060 woningen gebouwd. Het betekent wel dat, indien met de huidige snelheid wordt doorgebouwd, Nijkerk in de knel komt met het totaal aantal afgesproken woningen. Dat maakt ook het gesprek met de provincie over verhoging van het totaal aantal noodzakelijk.

Binnen de gemeente Nijkerk zijn nog de nodige locaties waar kan worden gebouwd. Het gaat soms ook om locaties waarover nog geen besluit is genomen maar wel mogelijkheden worden gezien voor woningbouw. De meeste woningbouw in de plaats Nijkerk zelf vindt plaats binnen het plan Doornsteeg. Het gaat om 850 woningen. Daarnaast zijn er in dit gebied plannen voor 50 woningen op de locatie Smink, 10 op de locatie Looijen en 60 op de locatie Nautilus/Kenteq.

Bij de havenkom kunnen met de huidige plannen 260 woningen komen, in het Spaanse Leger 250 en aan het Kerkplein 60. Op de locatie Bronswerk gaat het om 35 woningen, het kruisgebouw in Paasbos maakt plaats voor 25 woningen. In Hoevelaken worden 165 woningen binnen het Woonpark Hoevelaken gerealiseerd. Op de locatie Euretco is plek voor 160 woningen en in Middelaar-Oost voor 450 woningen. Dat plan krijgt voorrang.