• Rolf Schuurman (links) en wethouder Wim van Veelen droppen hun afval.

    gemeente nijkerk

Meer afval omzetten naar grondstof

NIJKERK Voor hij wethouder van de gemeente Nijkerk werd, twijfelde Wim van Veelen of melk- en yoghurtpakken in de container met drankkartons mochten. Maar inmiddels weet hij dat alle pakken waarin vloeibare stoffen zitten in deze container mogen. En sinds kort er sprake is van een gezamenlijke inzameling van huishoudelijk plastic en drankkartons. Schuimplastic maar ook landbouwplastic, is hiervan uitgesloten.

Wijnand Kooijmans

 

De gezamenlijke inzameling van drankkartons en plastic maakt onderdeel uit van het streven van afval naar grondstof te gaan. De gemeente Nijkerk is hier al een tijdje mee bezig. ,,Met deze gezamenlijke inzameling zetten we verdere stappen om het restafval terug te dringen", zegt Van Veelen. ,,Wij willen afval een tweede kans geven."

Beleidsambtenaar Rolf Schuurman kan dit alleen maar onderstrepen. ,,Wij bieden het gezamenlijk aan, maar daarna worden de sappakken er uitgehaald. Deze wordt verwerkt voor onder meer de papierindustrie. Het plastic wordt in diverse soorten gescheiden. Petflessen worden bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor hergebruik. Andere soorten worden onder meer verwerkt tot paaltjes welke in de openbare ruimte worden gebruikt. Er is inmiddels een hele markt ontstaan aan producten welke bij huishoudelijk afval weg komen."

In de afgelopen tien jaar is de inzameling van plastic gestegen van vijf naar negen kilogram per persoon per jaar. Voor tot de gezamenlijke inzameling werd besloten is er een enquête onder inwoners van de gemeente Nijkerk wat men hiervan dacht. Tot verrassing van wethouder Van Veelen en Schuurman reageerden er zo'n drieduizend mensen, waarvan 75 procent positief was over de gezamenlijke inzameling. Dat sluit aan bij het gegeven dat zo'n zeventig procent van alle inwoners actief bezig is met het gescheiden aanbieden van het huishoudelijk afval. Daarnaast is nog eens vijfentwintig procent bereid gescheiden in te zamelen wanneer dit gemakkelijker wordt gemaakt. Op deze groep wil de gemeente zich actief richten. Vijf procent van de mensen blijkt moeilijk te bereiken.

De invoering van het gezamenlijk aanbieden heeft de gemeente eenmalig rond de zesduizend euro gekost. De containers moesten worden aangepast en de stickers. De logistieke afvoer was al in regionaal verband geregeld. Wim van Veelen: ,,We willen naar honderd kilogram restafval op jaarbasis. Nu is dat nog 126 kilogram. Vooral voedselresten worden vaak nog niet gescheiden. Van het restafval maken voedselresten dertig procent uit en dat is best fors. Dat past wel in het landelijke beeld, maar wij willen erop inzetten dat de voedselresten ook gescheiden worden ingezameld."

In de nieuwe wijk Doornsteeg komen ondergrondse containers waar mensen hun grijze afval moeten aanbieden. Groente-, fruit- en tuinafval blijven ingezameld bij huis. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of dit systeem over de gehele gemeente kan worden uitgerold.