• Projectleider Hendrik Visser (rechts) van de gemeente Nijkerk en Herbert Bosch van BPD presenteren de plan tijdens de meningsvormende bijeenkomst in hotel De Klepperman.

    Wijnand Kooijmans

Maximaal 180 woningen in Woonpark Hoevelaken

HOEVELAKEN In het toekomstige Woonpark Hoevelaken mogen maximaal 180 woningen worden gebouwd. Dat aantal wordt door de gemeente Nijkerk opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan.

Wijnand Kooijmans

Of dat aantal er komt is overigens de vraag. Volgens Herbert Bosch van initiatiefnemer BPD wordt momenteel uitgegaan van 150 tot 155 woningen waar er eerst 165 waren gepland. Dat lagere aantal is onder meer een gevolg van overleg met omwonenden. Door dit veelvuldig overleg verwacht projectleider Hendrik Visser van de gemeente Nijkerk niet dat tegen het plan bezwaar wordt gemaakt bij de Raad van State. Al beseft ook hij dat niet aan alle wensen van omwonenden tegemoet kan worden gekomen.

WITTE HUIS Het Woonpark is gepland op het terrein van wat in de volksmond Het Witte Huis wordt genoemd. Het is het pand van het voormalige Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, nu in gebruik bij BPD. Onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep. Ooit werkten er vierhonderd mensen, nu is dat aantal gedaald naar honderd en worden ruimtes onderverhuurd. Gezien de internationale contacten welke bestaan is besloten te verhuizen naar een locatie in het Westen van het land.

Gekeken is naar een toekomstige bestemming. Op grond van het huidige bestemmingsplan mag het aantal vierkante meters kantoorpand worden uitgebreid van 11.000 naar 30.000 vierkante meter. Dat wordt echter geen wenselijke ontwikkeling gevonden. Daarom is gekozen voor woningbouw, mede omdat daaraan nog steeds behoefte bestaat in Hoevelaken. Dat sluit tevens aan bij het beleid dat inbreiding binnen bestaande bebouwing voor gaat op uitbreiding buiten de bebouwde kom. Een informatieavond leverde vijfhonderd bezoekers op van wie een groot deel al een woning wilde reserveren. De woningbouw wordt wel gespreid over meerdere jaren.

MATIG BEZOCHT In hotel De Klepperman werd door de gemeente een matig bezochte meningsvormende bijeenkomst gehouden. Hierbij gaf Bosch aan dat het Woonpark een centrale vijver krijgt en de huidige parkeergarage blijft gehandhaafd zodat 55 minder parkeerplaatsen in de open ruimte behoeven te worden aangelegd. Het geheel moet een groene uitstraling krijgen waarbij verschillende woontypes worden gebouwd. Bosch zegt dat het kunstwerk op het terrein behouden blijft.

Op een vraag van Niels Staal (VVD) gaf Bosch aan dat het totale terrein 8,7 hectare beslaat en er 17 woningen per hectare zijn gepland. Peter Collignon (De Lokale Partij) wil dat er een maximumaantal woningen in het bestemmingsplan wordt opgenomen. Naar zijn mening dreigt anders het aantal steeds een stukje naar boven te worden bijgesteld. Hij wil een open eind constructie voorkomen. In het plan is de bouw van een appartementencomplex van bescheiden omvang gepland. Volgens Bosch wordt hierbij gedacht aan twee bouwlagen.

Zowel BPD als wethouder Wim van Veelen zijn voorstander van een flexibel bestemmingsplan. Volgens van Veelen kan dan beter worden ingespeeld op de soms snel wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen. Aansluiting wordt gezocht bij het inmiddels aan een architect verkochte kasteel Hoevelaken.