• import

Maranathaschool verkoopt grond aan Hervormde Schoolvereniging

NIJKERK Een deel van de grond waarop de Maranathaschool is gebouwd wordt verkocht aan de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN).

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de lokalen waarin peuteropvang De Triangel en kinderdagopvang Bzzzonder zijn gevestigd. De huisvesting heeft de HSN bekostigd uit eigen financiële middelen. Op het gebouw is tot nu toe de Wet op het primair onderwijs van toepassing. Met als gevolg dat de beide ruimten door het college van burgemeester en wethouders kan worden ingevorderd indien de Maranathaschool of omliggende scholen een gebrek aan ruimte hebben. Dit wordt niet wenselijk gevonden.

Eerder is om dezelfde reden al grond verkocht bij de Koningslinde, Het Baken en het voorzieningencluster Nijkerkerveen. Met de verkoop wordt tevens oneigenlijke staatssteun voorkomen. Door de HSN moet in totaal 21.175 euro voor de grond worden neergeteld.