• KC 'de Brink' houdt een Open Huis om kennis te laten maken met het aanbod aan cursussen en workshops.

    Kees van de Reep

Open Huis bij KC 'de Brink'

NIJKERK Kreativiteitscentrum 'de Brink' is sinds 1972 een locatie voor creatieve vorming. Om kennis te maken met het uitgebreide aanbod aan cursussen en workshops is op zaterdag 24 augustus, van 10.00 tot 15.00 uur, het traditionele Open Huis. De programmabrochure wordt binnenkort huis-aan-huis via de Stad Nijkerk en Puttens Weekblad gratis bezorgd.

Anneke Martini

,,Het gaat goed met 'de Brink'", zo laat het bestuur weten. ,,We staan er financieel goed voor, het gebouw bevalt uitstekend, iedereen heeft het over het algemeen naar zijn of haar zin gehad het afgelopen seizoen en het aantal cursisten blijft op niveau." Het centrum streeft naar laagdrempeligheid in alle opzichten, om mensen uit diverse sociale groepen te bereiken die elkaar anders niet zouden tegenkomen. ,,Voor 19-jarigen en 66-plussers geldt bijvoorbeeld een speciale korting op de cursusbijdrage."

COMMUNICATIE Het brede aanbod leidt tot onderlinge communicatie, het is een plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten en waar nieuwe vriendschappen ontstaan zijn. ,,We zijn als creativiteitscentrum sociaal bewogen en hebben in het verleden bijvoorbeeld statushouders en cliënten van de Voedselbank, die anders nooit naar 'de Brink' zouden komen, in de gelegenheid gesteld aan een cursus deel te nemen. Met het project 'Geen kind uitgezonderd voor een cursus', nam 'de Brink' deel aan een ING-project. Met de gewonnen prijs van 5000 euro, wordt in samenwerking met de gebiedsteams Nijkerk, onderzocht op welke manier wij in contact kunnen komen met kinderen die hiervoor in aanmerking komen."

ACTIVITEITEN Naast de reguliere kindercursussen op het gebied van schilderen, tekenen, keramiek en de 'creatieve carrousel', zijn er nieuwe vakantieactiviteiten - in de ochtend of de middag - voor kinderen vanaf 8 jaar. Voor volwassenen zijn er vijftien workshops, veelal op zaterdag onder meer op het gebied van leerbewerking, Powertex/tuinbeeld, Mixed media, Tiffany, glas-in-loodraam en handlettering. ,,Veel van de genoemde activiteiten maken deel uit van het plan 'De Brink 2020', dat zich richt op continuïteit door te zoeken naar en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Deze mate van vernieuwing en de aantrekkelijkheid voor een bredere doelgroep dan de reguliere speelt een belangrijke rol. Binnen het bestuur van 'de Brink' is nog steeds een aantal vacatures die opvulling behoeven", vertelt het bestuur.

LEUKE CLUB Marianne Nijzink was van 2008 tot 2016 secretaris, beheerde de website, zette zich in voor de cursusbrochure en verrichtte hand- en spandiensten. Kees van de Reep is al enige jaren interim-voorzitter en zoekt derhalve een opvolger. Er is een groep betrokken mensen die bereid zijn het bestuur te helpen het creativiteitscentrum draaiende te houden. ,,Onderling een leuke club mensen die een goede band hebben met elkaar."

Aanmelden voor de cursussen kan via www.debrink.org. Het inschrijfformulier kan telefonisch worden aangevraagd via 033 2450542 en is af te halen bij de bibliotheek, boekhandel Roodbeen of tijdens het Open Huis op 24 augustus aan de Havenstraat 7C in Nijkerk. E-mail: info@debrink.org.