• De herbestemming van de locatie van de Stuw maakt onderdeel uit van de nog op te stellen centrumvisie voor Hoevelaken.

    Eigen foto

Maatschappelijk Plein in Hoevelaken

HOEVELAKEN  Komt er een Maatschappelijk Plein in Hoevelaken? Dat was de vraag die vorige week 27 september op tafel lag tijdens een druk bezochte inloopavond in basisschool De Hoeve. Het Maatschappelijk Plein Hoevelaken is een wens van basisschool De Hoeve, Bibliotheek Hoevelaken en Vereniging Dorpshuis Hoevelaken. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden om op het huidige manifestatieterrein zowel de bibliotheek, de VU, Collage, basisschool De Hoeve en Jabadabadoe in één groot pand te huisvesten.

Gerrit Steen

De gebouwen waar basisschool De Hoeve, dorpshuis De Stuw en Bibliotheek Hoevelaken in zijn gevestigd zijn aan vernieuwing toe. De drie partijen zien kansen om een 'Maatschappelijk Plein' op het manifestatieterrein in het centrum van Hoevelaken te realiseren. De gemeente betaalt het gebouw, de drie organisaties betalen de inrichting.

De organisaties maken nu gebruik van gebouwen die op grond staan die eigendom is van de gemeente. De vrijkomende locaties bieden de mogelijkheden om met de sloop van de verouderde gebouwen nieuwe woningen te realiseren, die 'passen bij de wensen van de bevolking'.

De herbestemming van de locatie van de Stuw maakt onderdeel uit van de nog op te stellen centrumvisie voor Hoevelaken.

Het uitwerken van de plannen moet nog dit najaar beginnen. Het idee is dan dat het gebouw in 2021 geopend kan worden. De drie organisaties: ,,Risico's in dit traject zijn de mogelijke vertraging door de (politieke) besluitvorming en/of bezwaren van omwonenden in de ruimtelijke procedures. In de planning is rekening gehouden met een mogelijke vertraging van zes tot negen maanden."

STUW Verenigingen maken al jaren gebruik van de zaalruimtes in De Stuw. Vooral overdag en in de weekends is de bezettingsgraad minimaal. Voorzitter Onno Bresjer van de Vereniging Dorpshuis Hoevelaken die het gebouw exploiteert: ,,We hebben de afgelopen drie jaar met tal van partijen gesproken. Dat resulteerde in een lijst met 108 ideeën. Helaas bleek het vervolgens moeilijk om vrijwilligers te vinden om een en ander te realiseren. Er liepen al langere tijd gesprekken met de bibliotheek, Volksuniversiteit Hoevelaken en Collage Kunstcentrum over mogelijke gezamenlijke huisvesting in De Stuw. De verbouwingskosten bleken echter te hoog, mede doordat de kelder van het gebouw ooit als atoomschuilkelder werd gebouwd."

KINDEROPVANG  Nancy de Graaff, directeur van basisschool De Hoeve: ,,Het gebouw van De Hoeve is verouderd en dringend toe aan vernieuwing. Daarnaast heeft de school de ambitie om samen met kinderopvang Jabadabadoe door te groeien naar een Integraal Kindercentrum (IKC)."

BIBLIOTHEEK Directeur Roel Zuidhof van de bibliotheek: ,,Aan de Meerveldlaan zitten we praktisch alleen en dat heeft beperkte openingstijden tot gevolg. Het is onze droom om alle dagen open te zijn. Samen met andere instellingen kunnen we dan een bruisend ontmoetingspunt worden voor alle inwoners."

VERKENNEND RAPPORT Het haalbaarheidsonderzoek heeft geresulteerd in een verkennend rapport, uitgaand van nieuwbouw op het Manifestatieveld. Het rapport is te bekijken via destuwhoevelaken.nl.

Het plan werd op de inloopavond niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Omwonenden vrezen onder meer last van af en aan rijdende auto's voor schoolkinderen, parkeerproblemen, hoog gebouw vlak naast de deur. Dennis Toebast heeft als voorzitter van Hartjehoevelaken wel een aantal argumenten en bezwaren maar vindt het nog te vroeg om deze nu al op tafel te leggen.