• Enkele van de 'Groei en Bloeiers' die zich hebben ingezet voor dit Project.

    Groei en Bloei

Lokale Groei en Bloei geëerd voor project in Doornsteeg

NIJKERK Vorig jaar is in samenwerking met de vereniging Groei en Bloei, afdeling Nijkerk/Hoevelaken en de gemeente Nijkerk, de eerste van een reeks meet-and-greet avonden georganiseerd voor de nieuwe bewoners van de CO2-neutrale woonwijk Doornsteeg. Het doel van deze avonden was om de mensen van deze duurzame nieuwbouwwijk te informeren over, én enthousiast te maken voor de aanleg van een diervriendelijke, groene tuin met aandacht voor hemelwateropvang. De lokale Groei en Bloeiafdeling ontving voor deze aanpak een prijs van het landelijke bestuur van Groei en Bloei.

Een belangrijk doel van de informatieavond was kennisoverdracht en bewustwording van de nadelige effecten van verstening van tuinen (onder andere wateroverlast, plaatselijke klimaatverandering) en de voordelen van een groene tuin (gunstig voor waterhuishouding, trekt dieren aan, prettiger lokaal klimaat). Het uitgangspunt was om de nieuwe bewoners te stimuleren hun tuinen duurzaam groen in te richten met ruimte voor dieren en daarmee verstening te voorkomen. Om dit te bereiken werd er een lezing gegeven over dit onderwerp, konden mensen zich laten informeren bij de informatiekramen en werd het thema praktisch toegepast bij het speed-daten met de tuinontwerpers en hoveniers. 

Wethouder Wim Oosterwijk van de gemeente Nijkerk is erg enthousiast: ,,Een meet-and-greet waarbij Groei en Bloei optreedt als de bindende factor tussen organisaties en doelgroep met inhoudelijke input, kan bij diverse gelegenheden worden toegepast. Duurzaamheid, een groene woonomgeving, dieren/insecten in de tuin, het tegengaan van verstening en regenwateropvang is bij veel nieuwbouwprojecten een belangrijk aandachtspunt."

Meer informatie op de website van Groei en Bloei.