Lions Club ondersteunt Hulpdienst

HOEVELAKEN Lions Club Hoevelaken heeft afgelopen jaar acties gevoerd om de Hulpdienst Hoevelaken, die in 2015 het 30-jarig bestaan vierde, te ondersteunen. Naast fondswerving, staken leden van Lions zelf de handen uit de mouwen - samen met vrijwilligers van de hulpdienst.

Gerrit Steen

Een mooie vorm van samenwerking van twee vrijwilligersorganisaties, die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Zo waren er de promotionele activiteiten voor de hulpdienst tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Dorpshuis de Stuw. In maart werden twee verwaarloosde tuinen van ouderen in Hoevelaken grondig opgeknapt. De Lions hebben samen met leden van de tennisclub Weldam een maaltijd verzorgd voor ruim 60 vrijwilligers van de hulpdienst, om het 30-jarig bestaan te vieren.

WETGEVING Om goed te kunnen inspelen op de gewijzigde WMO wet- en regelgeving, waarbij een nog groter beroep wordt gedaan op de vrijwilligers onder de noemer mantelzorg, hebben de Lions ook diverse fondsenwervingsacties gevoerd. Met de opbrengst wordt de Hulpdienst Hoevelaken ondersteund, voor het trainen van vrijwilligers en het stroomlijnen van de organisatie. Zo was er in mei het traditionele Asperges Festival, met liefst 700 pond verkochte asperges en was het 'asperges diner' met 70 gasten eveneens een groot succes. Ook de opbrengst van Hoevelaken Duurzaam, op het Van Aalstplein in juni, was voor de Hulpdienst Hoevelaken. Acties die zijn ondersteund door diverse leden van de Ondernemers Vereniging Hoevelaken.

SCOOTMOBIEL Een mooi voorbeeld van de activiteiten van de Hulpdienst Hoevelaken is de inzet voor een 71-jarige Hoevelaker, die lijdt aan de ziekte van Parkinson. De Hoevelaker kan zich alleen moeizaam voortbewegen per rollator en scootmobiel en is zelf niet meer in staat om zijn hond Barat, een 13-jarige Hongaarse staander (Vizsla), uit te laten.

RAMP Tot overmaat van ramp is zijn vrouw in januari 2015 overleden. Zij liet Barat vaak uit, toen Ies het niet meer kon. De hulpdienst coördineert vanaf 1 mei met eigen vrijwilligers en andere helpers het uitlaten van Barat, dat drie keer per dag moet gebeuren - om 08.00 uur, 14.00 uur en 20.00 uur. Omdat er recent een paar mensen door diverse oorzaken zijn gestopt, dreigt er een tekort aan Barat-uitlaters te ontstaan. Wie Ies en de hulpdienst wil helpen, kan contact opnemen met Gerrit Steen, 06-23805001 of steenmans@hetnet.nl.

De Hulpdienst is dagelijks bereikbaar op nummer 06-12476443. Wie een boodschap inspreekt, wordt zo snel mogelijk teruggebeld. De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die al sinds 1985 praktische hulp biedt aan ouderen, langdurig zieken en gehandicapten. Deze hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft.

foto De 71-jarige Hoevelaker met zijn hond Barat.