• Archief BDU Media

Lid comité komt met kritiek: 'Zwembad niet verwoesten'

NIJKERK/HOEVELAKEN ,,Zwembad De Slag in Hoevelaken moet niet worden verwoest, maar behouden blijven voor de Hoevelakense bevolking die deze voorziening uit eigen middelen heeft betaald. Wij laten deze eigen voorziening niet onopgemerkt en zonder protest afpakken door en ten behoeve van Nijkerk.''

Wijnand Kooijmans

 

Dat schrijft Jannes Munnike, lid van het actiecomité 'Red de Slag' in een brief aan de gemeenteraad van Nijkerk. Aanleiding is het rapport van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluweland. Hierin wordt de conclusie getrokken dat de gemeente Nijkerk geen duidelijk inzicht heeft in de kosten en opbrengsten per sportaccommodatie.

 

VOORGEKOOKT ,,Dat is nu zo, maar dat was in het verleden ook al zo, toen er moest worden bezuinigd op de sportaccommodaties en dan vooral de zwembaden'', schrijft Munnike. ,,In maart 2012 werd het besluit een nieuw zwembad te bouwen voorgekookt in de sportnota en in december 2013 werd een besluit over de sportnota genomen met daarin de vervanging van beide zwembaden voor een nieuw zwembad", geeft Munnike aan. Het CDA stemde al enige tegen.

De Rekenkamer komt in het verslag tot de conclusie dat financiële informatie ontbreekt met betrekking tot de exploitatie van individuele sportaccommodaties. Onder meer omdat met SRO als beheerder geen afspraken zijn gemaakt over het verstrekken van informatie over bijvoorbeeld de exploitatiecijfers van de zwembaden Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken.

 

VERSTREKKEN Dat maakt ook, zo laat Munnike als kritisch geluid horen, dat de gemeente Nijkerk het actiecomité geen exploitatiecijfers van De Slag kon verstrekken. Munnike: ,,Dat is uiterst merkwaardig als het college van burgemeester en wethouders, in samenwerking met de raad, wil bezuinigen op zwembaden.''

Dat maakte dat een extern bureau is ingehuurd door de gemeente om studie te doen naar de haalbaarheid van een nieuw zwembad. Munnike vindt het merkwaardig dat ook dit bureau niet beschikte over de exploitatiegegevens van de beide zwembaden.

 

OPHEFFING Munnike: ,,Het ging uiteindelijk niet om bezuinigen, maar om de opheffing en de ontmanteling van zwembad De Slag. Dat werd niet bekend gemaakt aan de bevolking. Iedereen kon toch met z'n boerenverstand wel zien dat uitgaven voor één zwembad goedkoper zijn dan twee. Dat hoefde zelfs de gemeenteraad niet na te rekenen."

Kritiek van Munnike aan het adres van de raad is dat twee al afgeschreven zwembaden sluiten en afbreken voor de bouw van een nieuw zwembad met leningen geen kwestie is van bezuinigen. De Rekenkamer concludeert in het rapport dat de besluitvorming rond het nieuwe zwembad in 2015 al dusdanig ver was gevorderd, dat acties van het actiecomité De Slag geen invloed meer kon hebben op de besluitvorming.

In zijn brief verwijt Munnike de raad beslissingen te hebben genomen, zonder echt de feiten te kennen. ,,Die feiten zouden maar vragen oproepen bij de Hoevelakense bevolking. Want welk zwembad was nu echt de grote slokop?", vraagt Munnike zich af.

De raad heeft, vindt Munnik, een voorin genomen besluit genomen die de burgers veel geld kost.