• Lex van Lieshout

Late rekening voor bouw station Hoevelaken

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk moet alsnog een bedrag van 143.000 euro worden betaald aan Pro Rail voor de aanleg van het NS-station Hoevelaken. Dit blijkt uit de eindafrekening die is ontvangen.

Wijnand Kooijmans

Het station is eind 2012 in gebruik genomen. De totale kosten van de aanleg bedroegen 10.109.000 euro. Een groot deel van dit bedrag is betaald door de provincie Gelderland welke in totaal 7.044.000 euro aan subsidie beschikbaar stelde. Het restant van 3.065.000 euro kwam voor rekening van de gemeente Nijkerk.

Pro Rail heeft inmiddels de benodigde informatie aangetoond dat de nu in rekening gebrachte kosten vanaf 2014 daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat is een tegenvaller voor de gemeente, omdat met het betalen van een voorschot de gemeente er van uit ging dat dit bedrag voldoende was om alle kosten na dat jaar te dekken.

De late afrekening is een gevolg van het feit dat er een aantal geschillen waren met de aannemer die inmiddels zijn opgelost. Ook waren er onduidelijkheden over de uitvoering van de aanleg van de voetgangersbrug. Ook dit is inmiddels opgelost.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat het in rekening gebrachte bedrag correct is en daarom tot betaling moet worden overgegaan.