• De principes van De Stijl werden niet alleen toegepast op de schilderkunst.

Kunstlezingen over De Stijl, Gaudi en Mucha bij Polhus

NIJKERK Schilder en kunsthistoricus Jan Nobel heeft een aantal lezingen samengesteld over 'De Stijl' en het in de geschiedenis van de beeldende kunsten opmerkelijke jaar 1917. Er gebeurde bijzonder veel, wat invloed had op de ontwikkeling van het Modernisme. De tweede lezing gaat over 'Gaudi's Onvoltooide' La Sagrada Familia'. De derde over de 'Kunstenaar met de twee gezichten' Alphonse Mucha. De Stijl wordt behandeld op woensdagavond 11 oktober van 20.00 - 22.00 uur.

Anneke Martini

,,Het jaar 1917 intrigeert mij omdat er, honderd jaar geleden, zoveel gebeurde dat invloed had op de ontwikkeling van het Modernisme. Het culturele leven ging gewoon door in de oorlogvoerende landen, in Engeland moesten kunstenaars de oorlog weergeven in schilderijen en tekeningen, in Zwitserland ontstond de 'Dada', in Rusland werd de tsaar afgezet, in Nederland begon Theo van Doesburg een tijdschrift dat hij 'De Stijl' noemde, in Parijs schilderde Picasso een theaterdoek in samenwerking met andere beroemde personen en in New York werd de tweede Internationale Tentoonstelling van Moderne Kunst georganiseerd. Kortom, 1917 was een belangrijk jaar voor de moderne kunst," licht de Nijkerker Jan Nobel toe.

BETERE WERELD Lezing De Stijl en nog veel meer: De Eerste Wereldoorlog woedde in alle hevigheid en veel kunstenaars sneuvelden, terwijl anderen hun gruwelijke oorlogservaringen schilderden. Toch waren er kunstenaars die geloofden in een betere wereld en Theo van Doesburg gaf een tijdschrift uit waarin zij hun ideeën konden publiceren: De Stijl. Hoewel dat tijdschrift geen lang bestaan had, heeft het wel een grote invloed gehad op onze leefomgeving. Want de principes van De Stijl werden niet alleen toegepast op de schilderkunst maar vooral op de vormgeving van gebouwen en gebruiksvoorwerpen.

De tweede lezing over La Sagrada Familia is op 22 november. Dit is het meest ambitieuze project van Gaudi. Toen hij in 1883 tot bouwmeester werd benoemd was dit een aanleiding om te gaan experimenteren met nieuwe vormen en bouwtechnieken. Door geldgebrek kwam de bouw regelmatig stil te liggen. Men verwacht in 2026, honderd jaar na Gaudi's dood, klaar te zijn.

De derde lezing over Alphonse Mucha is gepland op 6 december. Mucha is de ontwerper van elegante affiche, maar daarnaast is hij een nationalistisch historieschilder. Hij werd in Parijs beroemd toen de aanbeden actrice Sarah Bernard hem vroeg affiches te tekenen voor de toneelstukken waarin zij speelde. Hij was van Tsjechische afkomst en de geschiedenis van zijn vaderland inspireerde Mucha op latere leeftijd tot het maken van een serie grote schilderijen.

De lezingen zijn bij Galerie Polhus, Spoorstraat 1 Nijkerk, van 20.00 - 22.00 uur. Per lezing 15 euro, inclusief koffie/thee en een digitale samenvatting met veel afbeeldingen. Wanneer men zich opgeeft voor alle drie lezingen zijn de kosten 40 euro. Opgeven via j.nobel14@chello.nl.