• Een volle zaal voor de dialooggroep economie en bedrijfdvoering

    Wijnand Kooijmans

Kritiek op plannen dialooggroep

NIJKERK De plannen voor de aanleg van een carpoolplaats in Nijkerk liggen al vijf tot zes jaar in de ijskast. Schrap de aanleg en steek het geld in de plannen van de dialooggroep economie en bedrIjfsvoering. Het geld is hard nodig om Nijkerk als Sterk Merk op de kaart te zetten.

Wijnand Kooijmans

Een voorstel van de dialooggroep oud beleid in te vullen voor nieuw beleid. Niet door alle aanwezigen tijdens de meningsvorming in het bedrijfsrestaurant van het Nijkerks stadhuis met open armen ontvangen. Carpoolers parkeren nu op een terrein van een restaurant of langs de weg. Het gaat dan om 20 tot 25 auto's. Met als gevolg dat binnenkort een wielklem aangebracht gaat worden wanneer auto's niet parkeren voor een bezoek aan het restaurant.

Bart Verbeek (Pro21) vindt dat carpoolen bijdraagt aan het streven van de gemeente energieneutraal te worden. Op de vraag of dit argument is meegewogen blijft de dialooggroep dit dit moment het antwoord nog schuldig.

 

VVV Minder kritiek krijgt een voorstel om van het budget van 41.800 euro voor de VVV en de website Uit in Nijkerk alleen nog 25.000 euro te reserveren voor de VVV. De website kan straks worden meegenomen in de nieuw op te zetten website waarin alles over Nijkerk op moet zijn te lezen. Van de geschiedenis tot de evenementen welke er worden gehouden.

Het voorstel van de 11.000 euro voor de commissie ruimtelijke kwaliteit vijfduizend euro aan te wenden voor de voorstellen van de diallooggroep joeg voorzitter Bettie Lemstra van deze commissie in de gordijnen. Ze vindt het vreemd dat de commissie niet is gehoord door de dialooggroep en pas op het laatste moment kreeg te horen dat er plannen bestaan te bezuinigen. Het gaat dan onder meer om het wegstrepen van de vergoedingen voor burgers die belangenorganisaties vertegenwoordigen en het vervangen van de notulen door een actielijst.

 

WETTELIJKE De commissie vervult een wettelijke taak. In het al niet forse budget snijden vindt zij een onderschatting van het cultuurhistorisch belang van Nijkerk. Dat 230 monumenten kent waarvan ruim 100 Rijksmonumenten."Gooi de gouden eieren van onze voorvaderen niet weg", zo waarschuwde zij de raadsleden die een besluit moeten nemen over de voorstellen van de diallooggroep.

Zij mag zich gesteund voelen door de stichting Stadsgezicht Nijkerk dat meende de gemeente niet langer als tegenstander te zien maar als medestander. Ook zij vinden dat de dialooggroep geen idee heeft van de waarde van de cultuurhistorie. Zij vinden het voorstel kapitaalvernietiging en karakter moord.

 

MONUMENTENDAG Ook het voorstel duizend euro te bezuinigen op het budget voor monumentendag valt niet goed.Volgens de vrijwilligers wordt het voor hen dan minder interessant de gemeente te ondersteunen bij hun taak. Het budget is al aan de krappe kant met 5.300 euro waaruit ook de klassenlessen voor bezoek van scholen aan museum Oud Nijkerk worden betaald.

De kritiek riep bij Han Verhoog van de dialooggroep persoonlijke frustatie op al heeft hij het idee dat dit leeft bij meerdere leden. Zij wilden aanvankelijk niet meewerken aan de opdracht oud beleid te toetsen aan mogelijk nieuw beleid. Uiteindelijk hebben zij hierin hun verantwoording genomen

 

BEDRIJF De dialooggroep wil tienduizend euro schrappen voor 115 red een bedrijf. Het met geld te hulp schieten van bedrijven wordt niet als een gemeentelijke taak gezien. Ook wil men dat onderzocht wordt of de 40.000 euro voor pr en acquisitie verkoop bedrijventerrein niet kan worden opgebracht uit de verkoopprijs van gronden. Dit budget kan dan ook ten goede komen aan de voorstellen. Bij de regio Amersfoort heeft men geen gevoel en daarom wil men het budget hiervoor met 20.000 euro verlagen.

Wat de diallooggroep betreft moet er verder worden gekeken of geld kan worden aangewend uit de uitvoering van de Participatiewet en of geld kan worden bespaard door het onderhoud van groen en wegen efficienter uit te voeren. Het tekort op de haven kan worden verkleind met 40.000 euro door onder meer bedrijven langs het water meer bij te laten dragen, meer geld te vragen aan vrachtschepen en de huur van de woonboten te verhogen. De dialooggroep beseft dat men zich niet door alle voorstellen populair maakt.