• Lex van Lieshout

Kritiek op gekozen website onroerendzaakbelasting

NIJKERK De Lokale Partij wil dat de gemeente Nijkerk zich aansluit bij het landelijke WOZ waardeloket van de Rijksoverheid. Dit omdat hieraan meer gemeenten deelnemen dan de site waar nu voor is gekozen.

Wijnand Kooijmans

Dat loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van de onroerendzaakbelasting welke wordt geheven van afzonderlijke woningen. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal woningen dat iemand binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen. De gegevens zijn de formeel door de betreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze gegevens.

De WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober openbaar. Door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders wordt aangegeven dat op de website: www.watisdewozwaarde.nl inwoners van Nijkerk de waarde van de eigen woning en van andere woningen in de gemeente kunnen opvragen. Bij deze site zijn dertien gemeenten aangesloten.

Voor De Lokale Partij (DLP) is dat reden het college te vragen waarom de Nijkerkse gegevens slechts op deze site zijn te vinden en waarom niet is gekozen voor deelname aan de landelijke website van de Rijksoverheid. Hierbij zijn ruim negentig gemeenten aangesloten. Ook omringende plaatsen als Barneveld en Amersfoort.

Het college wordt door Peter Collignon van de DLP gevraagd of ze alsnog bereid zijn stappen te ondernemen om deel te gaan nemen aan de landelijke site. Maar ook wil hij weten hoe het college de inwoners gaat informeren over de mogelijkheden de WOZ-waarden digitaal in te zien.