• ANP Foto Koen Suyk

Kort geding om huishoudelijke hulp tegen gemeente Nijkerk

NIJKERK Op vrijdag 20 maart wendt TSN Thuiszorg zich in een kort geding tot de rechtbank met de eis dat de gemeente Nijkerk het tarief voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) verhoogt tot de kostprijs. ,,DE HHT-regeling is bedoeld om banen in de thuiszorg te redden, maar door het hanteren van een tarief onder de kostprijs wordt het tegenovergestelde effect gecreëerd", aldus PR- en Communicatieadviseur Ellen van Heek.

Het kabinet heeft per 1 januari van dit jaar extra gelden beschikbaar gesteld voor de thuishulp: de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT). Met deze regeling beoogt het kabinet de effecten van de bezuinigingen te verzachten en minimaal 19.000 banen te redden. De gemeente Nijkerk hanteert voor deze regeling een tarief dat aantoonbaar onder de kostprijs van personeel in loondienst ligt. Dit terwijl de regeling bedoeld is om juist de loondienstverbanden te behouden. Inzet van alfahulpen of andere niet-loondienst constructies zijn expliciet uitgesloten van de regeling. TSN wendt zich daarom op vrijdag 20 maart in een kort geding tot de rechtbank met de eis om het tarief te verhogen.

Met ingang van de WMO 2015 wordt het budget dat gemeenten ontvangen van het Rijk voor de thuishulp met circa 30 procent gekort. Nijkerk gaat verder en stopt in 2015 met het financieren van het grootste deel van de thuishulp. Deze wordt ondergebracht in een zogenaamde algemene voorziening. ,,Dit betekent in de praktijk dat de voorziening er wel is, maar dat inwoners van Nijkerk die gebruik willen maken van thuishulp hier voortaan zelf voor moeten betalen. De HHT biedt een tegemoetkoming voor deze mensen en is dus juist hier van grote waarde", oordeelt TSN.

TSN rekende naar eigen zeggen de gemeente Nijkerk al voor dat het aangeboden tarief niet kostendekkend is. ,,Hierop kondigde de gemeente aan dat het tarief wordt bijgesteld. Dit bijgestelde tarief ligt echter nog steeds onder de kostprijs. De gemeente meldde hierbij wel dat zij de inzet van HHT deze zomer wil evalueren en dat het tarief dan mogelijk vanaf 10 augustus wordt aangepast. Met andere woorden: als blijkt dat de werkgelegenheid inmiddels is verdwenen, is Nijkerk bereid in actie te komen. TSN gaat hiermee niet akkoord."