'Keukentafelgesprekken over huishoudelijke hulp

NIJKERK - De gemeente moet in de komende periode 'keukentafelgesprekken' gaan voeren met mensen die nu gebruik maken van huishoudelijke hulp. Het gaat om circa 600 gesprekken. De kosten daarvan bedragen 70.000 euro.door Henk BrinkmanDe huishoudelijke thuishulp wordt met ingang van 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het rijk draagt deze taak over maar wel met een forse korting op het budget. Dat betekent dat de gemeente een bezuiniging moet gaan doorvoeren. Die is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en de huishoudelijke hulp wordt omgevormd naar een zogenoemde algemene voorziening. Dat betekent dat veel mensen die nu gebruik maken van deze voorziening, deze in de toekomst zelf moeten gaan betalen. Wel moet er een vangnet komen voor mensen die tussen de wal en het schip vallen.De gemeenteraad heeft wel als eis gesteld dat alle mensen die nu gebruik maken van deze voorziening persoonlijk vanuit de gemeente moeten worden benaderd. In een gesprek aan de keukentafel moet worden uitgezocht of zij nog in aanmerking komen voor hulp in het huishouden. Daarbij moet worden bekeken naar de mogelijkheden die mensen zelf hebben en of zij aanspraak kunnen maken op de hulp van kinderen, kennissen of buren. De gesprekken moeten voor 1 juni zijn gevoerd. De kosten voor deze inzet van medewerkers van de gemeente bedragen 70.000 euro.Ook wil de gemeente in contact komen met mensen die tot nu toe een tegemoetkoming kregen voor ziektekosten van het CAK. Deze tegemoetkoming is door het kabinet stopgezet. De gemeente biedt mogelijkheden om deze weggevallen tegemoetkoming te compenseren met een collectieve zorgverzekering. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat, omdat het CAK deze gegevens niet aan de gemeente mag verstrekken vanwege de privacywetgeving. Mensen moeten het CAK toestemming verlenen hun gegevens door te geven aan de gemeente.