• Koen van Weel

'Kerkleiding House of Heroes wilde misbruik in doofpot stoppen'

NIJKERK De leiding van de Nijkerkse apostolische gemeente House of Heroes heeft geprobeerd misbruik door één van haar leden onder de pet te houden. Dat blijkt uit een verhaal van journalist Karel Smouter op De Correspondent.

De Nijkerker, Michael D. was pleegvader van het slachtoffer en zelfbenoemd profeet van House of Heroes. Sinds haar 15de zou het slachtoffer jarenlang misbruikt en geïntimideerd zijn. Het kerkgenootschap probeerde het incident vervolgens onder de pet te houden. Voorganger Mattheus van der Steen verklaarde tegenover het slachtoffer: ,,We zijn een internationale en nationaal bekende gemeente, en als zaken bekend worden, dan blijft dat je gewoon je hele leven achtervolgen. Dat willen we niet! Wij hebben het heel klein proberen te houden. Want wij hebben niet bepaalde zaken gedaan, dat ligt tussen jou en die andere persoon." Daarnaast voerde hij religieuze argumenten aan voor zijn handelswijze.

Het relaas van het slachtoffer past volgens Smouter in een patroon van toedekken en wegstoppen binnen de kerk. Hij noemt in zijn uitvoerige reconstructie een misbruikzaak in 2012 in Oeganda, 'een wonderbaarlijke vondst van goudstof in Mattheus bijbel, frauduleuze genezingsclaims op het zendingsveld in Birma en controversiële gebedsreizen naar Noord-Korea.´

INITIATIEF NEMEN ,,De oudstenraad erkennen we dat we in deze situatie duidelijker hadden moeten maken dat het ging om beschuldigingen van seksueel misbruik die begonnen was op minderjarige leeftijd. Wij hadden het initiatief moeten nemen om aangifte te doen. In dit geval heeft het slachtoffer zelf justitie ingelicht", schrijft House of Heroes in een verklaring op haar eigen website.

,,Als oudstenraad richten wij ons op de bescherming van de gemeente en we beoordelen per individuele situatie hoe te handelen. Wij zijn van mening dat situaties waarin enige vorm van seksueel misbruik aanwezig is dit altijd bij justitie gemeld dient te worden."

De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak. Omdat de rechtbank vindt dat er nader onderzoek nodig is, wordt er een tussenvonnis gewezen.