• Foto: Gerrit Steen
  • Foto: Gerrit Steen
  • Foto: Gerrit Steen
  • Foto: Gerrit Steen

Jubileumfeest Hulpdienst Hoevelaken

HOEVELAKEN - Door met een houten pollepel op een dienblad te slaan, opende wethouder Marly Klein zaterdagmiddag 17 januari symbolisch de nieuwe website van de Hulpdienst Hoevelaken, www.hulpdiensthoevelaken.nl. De opening was onderdeel van de dertigste verjaardag die de Hulpdienst vierde in dorpshuis 'de Stuw', te midden van tal van genodigden en vrijwilligers. Het feestelijke karakter van deze middag werd onderstreept met het optreden van smartlappenkoor "Ach en Wee"uit Achterveld.

door Gerrit Steen

,,Mensen een helpende hand bieden in moeilijke tijden. Deze doelstelling van de Hulpdienst Hoevelaken is nog even actueel als toen deze werd opgericht in 1985", sprak Marly Klein in haar toespraak voor de leden van de Hulpdienst. Ze vervolgde: "Eigenlijk waren ze toen hun tijd al ver vooruit met het zorgen voor hun dorpsgenoten. Dertig jaar geleden was nog dat heel bijzonder, veel mensen hadden, naar nu blijkt ten onrechte, hun hoop toen nog gevestigd op de verzorgingsstaat. De medewerkers van het eerste uur hebben veel doorzettingsvermogen gehad en wat mogen we blij zijn dat dit prachtige initiatief er nog steeds is."

Terugtrekkende overheid

Marly Klein vervolgde haar toespraak met de opmerking dat de overheid zich heden ten dage steeds meer van de verzorgingsstaat terugtrekt en er steeds meer een beroep wordt gedaan op participatie van de burgerbevolking. ,,De verzorgingsstaat wordt steeds meer uitgekleed, daarom is het ook zo belangrijk dat er mensen zijn die hulp willen bieden aan diegenen die dat nodig hebben. Daar zijn B&W van Nijkerk super blij mee. Het bestuur van de Hulpdienst staat niet stil en ontwikkelt zich mee met de samenleving, de nieuwe website, waarop mensen alle informatie kunnen vinden over de dienst, is daar het overtuigende bewijs van. U maakt met zijn allen de wereld een stukje beter, ik wens jullie hierbij veel succes en hoop dat u een mooie toekomst tegemoet gaat."

Helpende hand

Er zijn nog zeven mensen die al vanaf het begin bij de Hulpdienst Hoevelaken verbonden zijn, te weten Henk en Atie van de Top, Gerrie Hummel, Florance Sloesarwij, Wil de Meij, Joke van de Heide en Henny Kelder. Zij werden allen door voorzitter Lenske Jonker van een bloemetje voorzien (Atie en Gerrie waren niet aanwezig). Alle oud-voorzitters werden ook in het zonnetje gezet en kregen een erespeld van de Hulpdienst. Voorzitter Lenske Jonker memoreerde dat de samenleving er maar armzalig zou uitzien zonder de hulp van mantelzorgerts en vrijwilligers. ,,Als elke vrijwilliger een ster krijgt, wordt het nooit meer donker. Mensen een helpende hand bieden is onze doelstelling. Onze dienst is er voor iedereen, niet alleen voor ouderen." Het smartlappenkoor 'Ach en Wee' uit Achterveld zorgde voor vrolijke noten en in een gezamenlijke polonaise werd de bijeenkomst extra feestelijk afgesloten.

Foto 1: Marly Klein opende de website officieel, gewapend met pollepel en dienblad.

Foto 2: De vrijwilligers van het eerste uur die nog steeds actief zijn.

Foto 3 en 4: Het smartlappenkoor 'Ach en Wee' kreeg de voetjes van de vloer.