• De overhandiging van het Onderzoeksrapport aan de wethouders Nadya Aboyaakoub en Marly Klein.

    Jongerenwerk
  • Jeugd- en Jongerenwerk

Jongerenwerk ziet graag meer sportveldjes in de gemeente

NIJKERK Renger Walet heeft maandag 13 maart als voorzitter van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk het onderzoeksrapport 'Sportveldjes in de gemeente Nijkerk' aangeboden aan de wethouders Nadya Aboyaakoub en Marly Klein. Het onderzoek sluit aan bij één van de voorstellen van de dialooggroep Leefstijl van 'Samen aan Zet'. Daarin geeft de samenleving binnen meegeven kaders aan waarop Nijkerk in zou moeten zetten.

Het rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek dat de jongerenwerkers Robert den Hartog en Jesse IJdo de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Zij onderzochten welke mogelijkheden er voor jongeren zijn om buiten de reguliere openingstijden te voetballen in binnen- en buitensportaccommodaties en voetbalkooien. Dit onderzoek werd in goed overleg met de gemeente en de doelgroep gedaan. Ook is in het onderzoek aangegeven welke locaties voor jongeren van 12 jaar en ouder qua oppervlakte en voorzieningen geschikt (te maken) zijn om te voetballen.

Jeugd- en jongerenwerk brengt het onderzoek in als uitwerking van het voorstel Voorzieningen voor onder meer jeugd- en jongeren in de wijk van de dialooggroep Leefstijl. De stichting wil graag dat het onderhoud en de nodige voorzieningen van de 'sportveldjes 12-plus', een hoge prioriteit krijgen als het gaat om het kiezen van ideeën waar de gemeente geld aan gaat uitgeven. Deze prioriteitstelling van de ideeën van de dialooggroep heeft nog niet plaatsgevonden. De stichting is ervan overtuigd dat de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport zullen leiden tot een grote verbetering van de algemeen toegankelijke sportmogelijkheden van de jongeren in de wijken van de gemeente Nijkerk.

De twee wethouders hebben het rapport ter kennisgeving in ontvangst genomen. Zij hebben waardering voor het gedane onderzoek. Zij doen zelf geen uitspraken over prioritering van de bijna veertig voorstellen die de groep heeft ingediend. De gemeenteraad stelt de prioriteiten in nauw overleg met de dialooggroep en bekijkt dit bovendien integraal, aangezien er nog vier andere dialooggroepen zijn die voorstellen opleveren.