• Wijnand Kooijmans

Jachthaven gaat eindelijk op de schop

NIJKERK Na 35 jaar gesprekken over uitbreiding van de jachthaven van de zeil- en motorbootvereniging De Zuidwal in Nijkerk voorziet voorzitter Martin Thies geen verdere beren op de weg. Wat hem en vice-voorzitter Niek Visscher betreft gaat de schop ergens in april de grond in en kan de uitbreiding bij de start van het vaarseizoen 2017 in gebruik worden genomen. Het gaat om honderd extra ligplaatsen.

Wijnand Kooijmans

De vereniging kampt met een wachtlijst van zo'n honderd mensen die een ligplaats willen hebben. Ook na een recente opschoning waaruit bleek dat een aantal, omdat de uitbreiding te lang op zich liet wachten, inmiddels waren verkast naar een andere haven. Na het bekend worden dat de uitbreiding eindelijk rond is kwamen er meteen vijftien nieuwe aanmeldingen binnen. Ook nu melden zich per week nog één tot twee kandidaten aan voor een ligplaats.

EIGEN PLAN Iedere keer was er wel een reden dat de plannen niet doorgingen. Veelal ook omdat de plannen werden gelanceerd met andere partijen in het gebied. Dat is voor De Zuidwal uiteindelijk reden geweest een eigen plan te ontwikkelen en daarmee aan de slag te gaan. Die koers blijkt vruchten af te werpen. Eén van de hinderpalen werd gevormd door de toenmalige recreatiegemeenschap Veluwe (nu Leisureland) die De Zuidwal het liefst zag verkassen naar de andere kant van de Arkervaart. Op het terrein van de vereniging wilden ze appartementen bouwen. Dat bleek geen haalbare kaart.

De uitbreiding betekent, zo geven Thies en Visscher aan, dat de vereniging een kwaliteitsimpuls kan worden gegeven. Als eerste wordt van de uitbreiding een lange steiger gerealiseerd waaraan de grotere boten een ligplek kunnen vinden. Deze verhuizen deels ook vanuit de bestaande jachthaven waardoor daar meer ruimte komt voor kleinere boten. Ook wordt aan het begin van het terrein een opslag gerealiseerd voor materiaal op een stuk grond dat de vereniging in eigendom krijgt overgedragen.

LEDEN Alles gaat onder de vlag van een werkgroep die de uitbreiding begeleidt. Een belangrijke taak bij deze uitbreiding is weggelegd voor de leden. Die staan al in de startblokken, zo bleek recent ook toen stenen moesten worden gestapeld op pallets. De stenen komen uit het gebied Oosterpoort en zijn beschikbaar gesteld door de gemeente. Ondanks de regen kwamen er zo veel leden opdagen dat op een zaterdag zestig pallets konden worden volgestapeld. ,,We hoeven maar een mailbom te sturen en de vrijwilligers draven op."

Voor een deel wordt de uitbreiding ook gerealiseerd met inzet van vrijwilligers. Voor andere werkzaamheden wordt een erkend bedrijf ingeschakeld. Dat alles zonder subsidie van derden. Met de uitbreiding kan het dossier worden gesloten. Visscher en Thies geven aan dat alleen al de aanvragen om vergunningen anderhalve meter in beslag nemen.

Beiden wijzen op de goede samenwerking met de partners die ook in het gebied Hulckesteijn actief zijn. Daarnaast is er goed overleg geweest met de natuurorganisaties in Nijkerk over onder meer de verlichting en het plaatsen van vleermuiskasten.

REDDINGSBOOT In de jachthaven van De Zuidwal ligt ook een reddingsboot die actief is op een deel van de Randmeren. Onder leiding van havenmeester Teus Kroon wordt jaarlijks rond de vijftien keer uitgevaren om mensen uit hun oren uit het water te vissen. De aanwezigheid van de reddingsboot maakt dat er bij de plannen voor de uitbreiding van de haven een vrij uitzicht moet blijven bestaan op zowel de Arkervaart als het Randmeer.

foto Het terrein waar de Zuidwal gaat uitbreiden.