• Archief BDUmedia

Inwoners Nijkerk volgend jaar belastingvoordeel

NIJKERK Inwoners van de gemeente Nijkerk hebben volgend jaar een voordeeltje wanneer de belastingaanslag van de gemeente bij hen op de deurmat valt. De onroerendzaakbelasting wordt met 6,5 procent verlaagd.

Wijnand Kooijmans

„Daarmee komen we", zo zegt wethouder Wim van Veelen, „tegemoet aan de motie welke eerder dit jaar door de gemeenteraad is aangenomen. Met de verlaging komt de coalitie van VVD, Pro21 en De Lokale Partij tegemoet aan de belofte welke is gedaan bij de extra verhoging van tien procent in 2015/2016. Dat was om eventuele tegenvallers binnen het sociaal domein op te vangen. De motie kreeg overigens de steun van de totale raad.

TOEKOMST „We kunnen investeren in de toekomst, terwijl we enkele dominante zaken waar we vreesden voor hoge kosten kunnen afsluiten", aldus Van Veelen. De voorstellen uit de verschillende dialooggroepen zijn in de nu gepresenteerde begroting voor 2018 nog niet meegenomen. Daarover moet de raad een integrale afweging maken eind 2017, begin 2018. In de begroting is daarvoor wel financiële ruimte.

Dat de onroerendzaakbelasting kan worden verlaagd heeft mede te maken met de buffer van ruim vijf miljoen euro die Nijkerk inmiddels heeft opgebouwd om tegenslagen binnen het sociaal domein op te vangen. Belastingen als de honden- en toeristenbelasting worden met 2,5 procent verhoogd. Bij de bepaling van het inflatiecijfer neemt Nijkerk het gemiddelde van drie jaren. Daardoor kan het inflatiecijfer hoger of lager uitvallen dan in andere gemeenten.

WINKELS De leegstand van winkels krijgt komend jaar aandacht. Op dit moment staat, zo zegt wethouder Patricia van Loozen, tien procent van het winkelbestand leeg. Daarmee verkeert Nijkerk landelijk in de middenmoot. „Maar dat cijfer willen wij omlaag. Daarvoor gaan wij de middenstand ondersteunen en proberen we de komst van nieuwe winkels weer vlot te trekken."

De wethouder gaat ook de jeugd tussen de vijftien en achttien jaar preventief ondersteunen om te voorkomen dat ze, zodra ze achttien worden, met een schuldenlast worden geconfronteerd. Ook wordt verder ingezet op het weer aan het werk krijgen van iedereen en dan met voorrang de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsuitkeringen geeft in Nijkerk, zo zegt de wethouder, een dalende lijn te zien.

GEZONDHEID Binnen haar portefeuille wil Marly Klein vooral inzetten op een gezond leven voor alle inwoners. In het najaar vindt onderzoek plaats op welke terreinen in dit streven nog hiaten zitten. Gezonde kantines moeten ook bijdrage aan een gezonder Nijkerk. Burgemeester Gerard Renkema zegt dat binnen zijn portefeuille vooral wordt ingezet op de veiligheidsaspecten bij evenementen. De veiligheid moet gewaarborgd zijn. De gemeente gaat aanvragers wel begeleiden en maakt de vergunningverlening ook niet te ingewikkeld.

CIRCUIT Verder staat aandacht voor de vermenging van de onder- met de bovenwereld als belangrijk onderwerp op de agenda voor 2018. Getracht wordt meer inzicht te krijgen in het criminele circuit als de drugswereld. Het groeiende aantal hennepkwekerijen dan wordt opgerold is daarvan een bewijs.

Wethouder Nadya Aboyaakoub wil vooral ook inzetten op preventie als het gaat om kinderen. Jongeren geven aan dat het bij hen vooral gaat om armoede, pestgedrag en drugsgebruik. „Daarnaast willen wij de kwaliteit van de dienstverlening binnen het totale sociale domein versterken", zo geeft ze aan. „Nijkerk moet beter worden" is haar uitsmijter.