• Foto: Henny Jansen/BDU

Inperken lawaai treinverkeer nodig

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk wordt bezwaar gemaakt tegen het verlagen van de geluidsplafonds voor overlast van treinverkeer.

Wijnand Kooijmans

 

Binnen de gemeente Nijkerk zijn zeven locaties waarover met ProRail overleg plaats vindt over het plaatsen van geluidsschermen en/of raildempers om de geluidsoverlast op te heffen. Dit om een goed woon- en leefmilieu voor de inwoners te handhaven.

 

De zeven locaties hebben al jaren te maken met een te hoge geluidsbelasting. Het verlagen van het plafond voor geluidsoverlast kan er toe leiden dat ProRail besluit om af te zien van het plaatsen van geluidsschermen. Wel moet worden gekeken naar andere oplossingen om het geluid te dempen. Volgens het Nijkerkse college komt door een dergelijk besluit wel de bescherming van de inwoners tegen een te veel aan lawaai in gevaar.

 

Door de plaatsing van de geluidschermen kan voor de betrokken bewoners de geluidsoverlast voor bijna vijftig procent worden gereduceerd.