• BDU Media

Ingezonden: Wheemplein, Molenplein, Torenstraat

Bij de laatste grote bouwlocatie in de historische binnenstad dreigt wederom alles te draaien om geld verdienen. De fouten uit het verleden mogen niet herhaald worden. We hebben geleerd van het Molenplein. Na de niet te vermijden verminkingen in de jaren zestig tracht de gemeente Nijkerk vanaf de jaren negentig de Nijkerkse historische binnenstad weer het gezicht te geven dat past bij een stad die in 1413 haar Stadsrechten kreeg. Dat dit proces niet altijd soepel verloopt, maar ook goede resultaten laat zien, blijkt uit de volgende opsomming.

Het is 1998 De Nijkerkse bevolking volgt met belangstelling de nieuwbouw van het Wheemplein. Maar naarmate de hoogbouw vordert, kelderen de hoge verwachtingen van de Nijkerkers tot een absoluut dieptepunt. Matige architectuur, uniforme massieve bouw en ontsiering van de Langestraat is het resultaat. Het plaatsen van 'groene biobakken' aan de balkons benadrukt de mislukking.

Het is 1999 Aprisco heeft toestemming gekregen van de gemeente Nijkerk om de gebouwen op het Molenplein te slopen en het Wheemplein globaal te kopiëren. Op dat moment start Stichting Stadsgezicht Nijkerk zijn activiteiten. Nijkerk ontdekt na jaren van onderzoek, informatie-avonden en veel discussies haar schoonheid en na vijftien jaar betrokkenheid van veel Nijkerkers ligt het Molenplein te stralen in historisch perspectief.

Het is 2017 De troosteloosheid van het Jumboterrein aan de Torenstraat wordt aangepakt. Het gebied wordt opgekocht, doorverkocht en nogmaals doorverkocht. Een koehandel die een voormalige 'veemarktstad' waardig lijkt. Eén van de voormalige eigenaren van het terrein liet de Nijkerkse bevolking in 2017 een wonderschoon plan zien. De Hervormde pastorie aan de Holkerstraat zou gerestaureerd worden en de panden aan de Torenstraat lieten grote verscheidenheid en bescheidenheid zien. De Raad toonde zich tevreden en het merendeel van de Nijkerkers haalde opgelucht adem. De huidige projectontwikkelaar daarentegen heeft volgens velen te grootse plannen. 99 appartementen, vier of vijf hoog kortom, een megagebouw tegenover de mooiste toren van Nederland, botst met de historische binnenstad van Nijkerk met haar 39 Rijksmonumenten en 95 Gemeentemonumenten. Uit respect voor deze historische panden past enige terughoudendheid en gevoel voor proportie zeker. Met de Holkerstraat, de Langestraat en de Gasthuisstraat in de nabijheid. Met het Nijkerkse beeldkwaliteitsplan in de hand, een staalkaart van de mooiste Nijkerkse panden en natuurlijk het bestemmingsplan dat beheersing predikt moet dit plan Nijkerks aantrekkelijkste laatste grootschalige binnenstadproject worden, met het Molenplein als voorbeeld.

Onze Nijkerkse raad weet uit ervaring hoe ze de koe bij de hoorns moet pakken. Daar vertrouwen we op. Noblesse oblige. 

Nico Poorter,
Voorzitter Stichting Stadsgezicht Nijkerk.