• Foto: BDUmedia

Ingezonden: 'Samen aan Zet of ieder voor zich?'

Niet gehinderd door enige kennis, zonder overleg met betrokkenen, ja zelfs zonder hen daarvan op de hoogte te stellen, stelt de Dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving aan de gemeenteraad voor om bijna de helft van het totale budget voor monumentenzorg af te halen. Dat geld wil men besteden aan de eigen projecten. Het gaat om 9300 euro, zo bleek vorige week donderdag bij de presentatie van de voorstellen in het gemeentehuis.

De Dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving is één van de groepen burgers die bezig zijn om ideeën voor de toekomst met elkaar te bespreken. Zij worden hierin begeleid door de gemeente onder de noemer Samen aan Zet. De stichting Stadsgezicht vind het heel zorgelijk dat geld voor het behoud van het historisch erfgoed overgeheveld zou worden naar een potje met geld om het ondernemersklimaat te verbeteren. De Dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving heeft er kennelijk geen idee van dat behoud van cultuurhistorisch erfgoed het behoud van het eigen karakter van onze gemeente betekent. Uit het voorstel blijkt dat de mensen van de Dialooggroep niet weten dat het eigen karakter van een stad ook een economische waarde vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van toeristen. Laat staan dat ze beseffen dat die waarde veel groter is dan alleen de economische. Het is een waarde die zorgt voor welbevinden, het ervaren van verbinding met onze voorouders en hun geschiedenis. Het laat inwoners en bezoekers een ruimtelijke kwaliteit ervaren die afleesbaar is aan de vele monumenten en de prachtige, historisch gegroeide landschappen die het karakter van Nijkerk en Hoevelaken bepalen.

Wat is rol van de gemeente op dit punt? Het college van B&W heeft deze voorstellen van harte aanbevolen. heel merkwaardig want dat is in tegenspraak met wat datzelfde College in verschillende beleidsnota's vastgelegd heeft, namelijk dat het historisch karakter van de Nijkerk en Hoevelaken richtinggevend is voor het beleid van de gemeente. Welke keuze gaat morgenavond de commissie maken die de beslissende raadsvergadering voorbereid? Als u daar belangstelling voor heeft dan kunt u daar naar toe. De vergadering van Commissie I begint om half acht en is toegankelijk voor publiek. De Stichting Stadsgezicht Nijkerk die als doelstelling het behoud van het industrieel en cultureel erfgoed in de gemeente Nijkerk heeft, zal er zeker zijn.

Nico Poorter, voorzitter Stichting Stadsgezicht Nijkerk.