Ingezonden: De zwembadkwestie in Nijkerk: de Hoevelakers twee keer bestolen

Op 25-06-2015 nam de gemeenteraad van Nijkerk het besluit tot de bouw van een nieuw zwembad in Nijkerk. De gemeenteraadsleden namen een amendement aan van 'de lokale partij' en van de VVD aan om niet het voorstel van de gemeenteraad te volgen tot de bouw van een relatief eenvoudig nieuw zwembad in Nijkerk, nee het moest grootser: een achtbanenbad met afzonderlijk doelgroepenbad en peuterbad. Dat moet nog uitgebreid worden met een ligweide. De kosten zijn 8,7 miljoen + 450.000 euro. Dat geld is er eigenlijk niet, maar moet op allerlei manieren bij elkaar geharkt worden. Uit de algemene reserve, ten koste van andere sportfaciliteiten - en sportverenigingen, uit een aanvullende jaarlast in de meerjarenbegroting en natuurlijk uit de opbrengst van de verkoop van de grond van de bestaande zwembaden in Nijkerk en Hoevelaken (natuurlijk minus de aftrek van de aanzienlijke sloopkosten). Alleen het CDA stemde tegen. Het CDA wil alleen maar het bestaande Nijkerkse bad Bloemendaal openhouden en geen nieuw zwembad bouwen. Het CDA wees daarbij op de uit de hand lopende kosten. De opvatting van het CDA werd door de andere partijen weggehoond en zelfs contractbreuk genoemd. Het CDA verdedigde zich. Bij de ondertekening van de sportnota in 2013 had het CDA al een voorbehoud gemaakt wat betreft de toen al geplande bouw van een nieuw zwembad in Nijkerk. Met dit besluit om een nieuw Nijkerks zwembad te bouwen gaf de gemeenteraad zijn verdere zeggenschap uit handen. De gemeenteraad zorgde alleen maar voor kostenverhogingen. De wethouder Marly Klein (uit Hoevelaken en ook van de VVD) en de al opgetuigde projectgroep o.l.v. een extern ingehuurde projectleider gaan de uitvoering nu ter hand nemen.

Dit besluit zorgde ervoor dat de Hoevelakers hun bad kwijt raken en dat de winst daarvan gebruikt wordt om Nijkerk een nieuw bad te geven. Hoevelaken is zo al meer kwijt geraakt. Ook de Aula van de begraafplaats in Hoevelaken is zeer recent door Nijkerk verkocht. Protesten van Hoevelakers tegen de sluiting van hun bad hielpen absoluut niet. Ook hun voorstellen om hun bad- met een begroting in de zwarte cijfers- in de toekomst goedkoper te gaan exploiteren om mede bezuinigingsdoelstellingen te realiseren, vonden geen gehoor. Zelfs van privatisering wilde de gemeenteraad niets weten, omdat dan de winst uit de te verkopen grond in gevaar kwam. Ook in 'De Stad Nijkerk' lazen de gemeenteraadsleden talloze waarschuwingen om eerst te luisteren en daarom hun besluit om een nieuw zwembad te bouwen voorlopig uit te stellen. Praten tegen gemeenteraadsleden, is praten tegen dovemansoren. Bij de besluitvormende raadsleden zitten zelfs een aantal 'landverraders', raadsleden uit Hoevelaken die ook niet wensen te luisteren naar hun eigen dorpsgenoten. B.H.Verbeek, raadslid van PRO21,ook uit Hoevelaken, was de enige die nog een halfslachtige poging waagde om van twee walletjes te eten. Een ferme motie om echt te praten en het besluit enkele maanden uit te stellen trok hij snel weer in en hij ondersteunde het amendement van de royale meerderheid die verder praten zinloos maakte. De wethouder moest nog wel een beetje napraten met actievoerders, maar zij hoeft daarin geen initiatief te nemen en zij heeft daarvoor naar haar eigen zeggen ook geen ambtenarenapparaat. Een doekje voor het bloeden, een echte dooi mus, een actie voor de 'Bühne'. Er is geen onderhandelingsruimte gelaten in het aangenomen amendement.

Eén derde van het zwemmerspotentiëel gaat nu nog naar zwembad De Slag in Hoevelaken en die zwemmers gaan volgens de opgestelde rapporten niet verkassen naar het nieuwe zwembad van Nijkerk. Hoevelakers raken hun zwembad kwijt en betalen mee aan een nieuw zwembad waar zij geen gebruik van maken. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd om 'Nijkerk op de kaart te zetten' , een vorm van grootheidswaan die besluitvormers aandurven als de risico's niet hun eigen portemonnee raakt, maar die van de bevolking in het algemeen. Hetzelfde gedrag kennen we uit de krant van het ROC-bestuur in Leiden: prachtige, iconische, onbetaalbare en niet af te lossen gebouwen en daardoor slecht en failliet onderwijs voor 9.000 studenten. Het ministerie van onderwijs moet bijspringen voor 40 miljoen euro. Ik voorspel dat het gedrag van de Nijkerkse bestuurders er toe zal leiden dat de bevolking van Hoevelaken fors zal gaan mee moeten betalen om de missers van deze bestuurders goed te maken. Zij worden dan voor de tweede keer bestolen. Ook de Nijkerkers zullen er niet beter van worden, maar zij krijgen er tenminste nog een zwembad voor terug.

De bestuurders in Nijkerk trekken zich van hun bevolkingen niks aan en gaan hun soevereine eigen gang, zonder zelf voor de risico's op te draaien. Een dag later las ik in het Algemeen Dagblad dat de gemeente Nijkerk volgend jaar 1,5 miljoen euro minder van het rijk ontvangt en dat ook de jaren daarna door de rijksoverheid minder zal worden afgedragen. De kop van het artikel luidt dan ook: "Stad moet opnieuw bezuinigen". Ik weet dat deze rijksbezuiniging vooral op het terrein van de zorg is. Maar ook de algemene inkomsten vanuit het gemeentefonds vallen 750.000 euro lager uit. Het ziet er dus allemaal niet best uit. De laatste alinea van dit krantenartikel in het Algeneen Dagblad luidt dan ook: "Om de begroting toch sluitend te krijgen, noemt Nijkerk het onvermijdelijk dat er opnieuw bezuinigd moet worden. Waarop dat gaat gebeuren, besluit de gemeenteraad naar verwachting op 2 november. Voor de komende drie jaar wacht Nijkerk al een bezuiniging van 4 miljoen euro.''

Voor de burger is het onbegrijpelijk dat in deze tijden van bezuinigingen bestaande voorzieningen voor veel geld gesloopt en vervangen worden voor een duur megalomaan project, waarbij ook nog eens 1/3 van de zwemmers hun zwemmogelijkheid wordt afgepakt.

Jannes Munneke (lid van 'Het Actie Comité Red zwembad De Slag' )

Label:

Zwembad