• Bibliotheek Nijkerk

Ingezonden brief: Maak de bibliotheek weer gratis voor jongeren

NIJKERK Het lidmaatschap van de openbare bibliotheek in Nijkerk van jongeren tussen de 12 en 18 jaar moet weer gratis worden. Dat zal de drempel om boeken te lezen verlagen. Het zal op termijn onder andere zorgen voor minder laaggeletterdheid in Nijkerk.

Sinds 2016 moeten jongeren vanaf 12 jaar betalen voor het lidmaatschap van de bibliotheek. Voor die tijd waren bijna alle jongeren lid van de bieb. Van de 2272 jongeren van 14 tot 18 jaar die in 2015 in de gemeente Nijkerk woonden, waren er maar 32 geen lid van de bieb. In 2018 waren er nog maar 378 jongeren lid! Dat betekent de het percentage van bijna 99 procent naar een kleine 16 procent. Dat is een daling van 83 procent!

De voornaamste reden hiervoor is de invoering van een betaald lidmaatschap voor jongeren. In 2015 besloot de gemeente honderdduizend euro te bezuinigen op de bieb. Dit had als gevolg dat er contributie moest worden geheven voor jongeren. Tot 2015 was het lidmaatschap voor jongeren onder de 18 jaar gratis. Dit is echter in 2016 veranderd waardoor je nu 35 euro per jaar betaalt voor een abonnement. Dit lijkt misschien niet een erg groot bedrag, maar dit heeft er wel voor gezorgd dat veel jongeren geen lid meer zijn en dus minder boeken lezen.

In deze tijd van het toenemende sociale-mediagebruik is het juist belangrijk om het lenen van boeken onder jongeren te stimuleren in plaats het tegen te houden. Het aantal lezende jongeren daalt al erg hard de afgelopen jaren en dit wordt door deze maatregel alleen nog maar versterkt. Wanneer iedereen lid zou zijn van de bieb zou de drempel om werkelijk te gaan lezen een stuk lager zijn.

In het coalitieakkoord van 2018 zeggen de coalitiepartijen iets te willen doen aan de laaggeletterdheid en het stimuleren van taalontwikkeling in Nijkerk. De bibliotheek zou hier goed bij kunnen helpen. De kosten om lid te worden van de bibliotheek houden echter veel mensen tegen, zeker degenen die het iets minder breed hebben. Ook zegt de gemeente (op haar website) iets te willen doen aan het vermaak van jongeren. Ook daar kan de bibliotheek bij helpen.

De bibliotheek van Nijkerk is één van de zeventien bibliotheken in Nederland waar jongeren onder de 18 jaar moeten betalen voor hun lidmaatschap. Het is ook logisch dat zo weinig bibliotheken een betaald lidmaatschap hebben voor jongeren, want in de wet staat dat er geen contributie voor jongeren tot en met 17 jaar moet worden geheven, tenzij de gemeente anders beslist (artikel 13, lid 1). Dus eigenlijk is het in Nederland vanzelfsprekend dat een jongere gratis gebruik kan maken van de bieb. In Nijkerk is dit niet het geval en dat vind ik onacceptabel.

Susan van Renssen, 17 jaar