Ingezonden: Brief aan de raad over zwembad De Slag

De Gemeenteraad neemt op 25 juni een besluit over het voorstel tot de bouw van een nieuw zwembad in Nijkerk. Daaraan gekoppeld is het voorstel om Zwembad De Slag te slopen en de opbrengst van de grond te gebruiken voor financiering van het nieuwe zwembad.

De gemeente Nijkerk hield hierover in de afgelopen weken twee rondetafelgesprekken en twee commissievergaderingen. Betrokken burgers in Hoevelaken hebben een Actie Comité gevormd. Leden van dit comité hebben de vier bijeenkomsten bijgewoond en daar hun standpunten duidelijk naar voren gebracht.

Uitgangspunt is de zeer sterke wens bij de Hoevelakense bevolking het zwembad te behouden. Bezoekers van het zwembad begonnen spontaan een handtekeningenactie.

Een groot aantal bewoners van ons dorp ervaart De Slag als een absoluut onmisbare sportfaciliteit. Dat blijkt uit het intensieve gebruik (jaarlijks 45.000 bezoeken op een bevolking van 10.000 inwoners).

Het Actie Comité heeft een plan gemaakt, dat wij met deze open brief aan de Gemeenteraad voorleggen.

1. Het Comité gaat een zwemsportvereniging en/of stichting oprichten, met een bestuur dat tot doel heeft de taken van het Comité over te nemen en voort te zetten.

2. Met de huidige gegevens van baten en lasten van De Slag als basis, gaat het Comité onderzoeken welke mogelijkheden gebruikt kunnen worden om de financiële resultaten van De Slag te verbeteren en veilig te stellen.

Daaronder valt een onderzoek naar de mogelijkheid de energiekosten te verlagen door toepassing van zonnepanelen op het daarvoor geschikte dak van het zwembad.

3. Het nieuwe bestuur van de zwemvereniging en/of stichting zal vrijwilligers activeren die zich bezig gaan houden met onderhoudswerkzaamheden, de bevordering van activiteiten, het organiseren van evenementen en met andere taken die zowel een kostenverlagend als een opbrengst verhogend effect zullen hebben.

4. Belangrijk is daarbij te bedenken, dat de zwemsport niet alleen in teamverband, maar ook zeer goed individueel kan worden beoefend. Zwemmen heeft een sterk recreatief karakter.

In Hoevelaken is De Slag de enige plek waar recreatief zwemmen mogelijk is, of waar het zwemmen door jonge kinderen kan worden geleerd.

5. Het slopen van zwembad De Slag, dat nog geen 35 jaar geleden geopend is en dat in een uitstekende bouwkundige conditie verkeert, is kapitaalvernietiging. Dat gaat in tegen de duurzaamheidsnormen van deze tijd. Het is een uniek zwembad, met een gezellige en functionele uitstraling. Het is voor de meeste dorpsbewoners op loop- of fietsafstand bereikbaar. Bij definitieve sluiting van De Slag is voor vele doelgroepen een zwembad op afstand, in Amersfoort, Leusden of Nijkerk, geen alternatief. Dat geldt met name voor jonge gezinnen en oudere gebruikers.

Het comité vraagt de gemeenteraad een besluit te nemen dat ruimte biedt aan het ontwikkelen en uitvoeren van de hierboven beschreven plannen.

Het Actie Comité: Red zwembad De Slag.

N. Clement- Bos, J. Tomassen, J. Munneke, W. Berle, S. Huurdeman, A. Bosman.