• Een artist impression van een aantal jaar terug over één van de mogelijkheden voor een nieuw gemeentehuis.

Informatiemarkt over mogelijke varianten 'Huis van de Stad'

NIJKERK De huidige huisvesting van het stadhuis is functioneel en technisch verouderd en biedt volgens de gemeente niet de faciliteiten die nodig zijn om optimaal diensten te kunnen verlenen en initiatieven vanuit de samenleving te kunnen faciliteren. De werkgroep Binnenstad heeft een visiedocument opgesteld 'Aantrekkelijk Nijkerk'.

Hierin is aangegeven dat de locaties Havenkom en Kerkplein belangrijke ontwikkellocaties zijn voor de binnenstad. Om deze reden zijn er niet alleen varianten uitgewerkt voor de renovatie van het stadhuis maar ook nieuwbouwvarianten op de locaties Kerkplein en Havenkom. De gemeente nodigt iedereen uit om op dinsdagavond 28 juni tussen 19.30 en 21.30 uur naar de informatiemarkt in het stadhuis te komen over mogelijke varianten voor het 'Huis van de Stad'. Zij hoort graag meningen en ideeën over de deze uitwerkingen.

De afgelopen periode heeft de projectgroep 'Huis van de Stad' varianten uitgewerkt van zowel de renovatie als de twee mogelijke nieuwbouwlocaties. De varianten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en bevatten nog geen uitgewerkte plattegronden. Het geeft wel een beeld van de locatie en van de verschillende functies zoals woningen en 'Huis van de Stad'. Het doel is dat de raad op basis van de verschillende uitwerkingen een voorkeursvariant kan kiezen.

De informatiemarkt mogelijke varianten 'Huis van de Stad' wordt gehouden op 28 juni in het stadhuis. De inloop is van 19.30 tot 21.30 uur. Voor vragen: Annemiek Hoitinga (projectleider): gemeente@nijkerk.eu of tel. 14033.