• Archief BDU Media

Informatieavond over nieuwbouwwijk Doornsteeg Fase 2

NIJKERK De gemeente Nijkerk houdt dinsdag 14 november een informatiemarkt over fase 2 van de nieuwbouwwijk Doornsteeg. De avond start om 20.15 uur in het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bezoekers nadere informatie over de stedenbouwkundige uitwerking Doornsteeg fase 2, het beeldkwaliteitplan en er wordt nadere informatie gegeven over het bestemmingsplan.

De gemeenteraad van Nijkerk heeft in oktober 2014 het masterplan Doornsteeg vastgesteld met als doel een onderscheidend, duurzaam, gezins- en kindvriendelijk plan te ontwikkelen zonder een vaststaand eindbeeld. De realisatie van de eerste fase van Doornsteeg is in volle gang en het merendeel van de woningen is verkocht. Inmiddels is de afgelopen maanden voor fase 2 van Doornsteeg een concept stedenbouwkundige uitwerking opgesteld binnen de kaders van dit masterplan. Deze stedenbouwkundige uitwerking geeft de richtlijnen voor de inpassing van de woningen, een basisschool en de landschappelijke ruimten, openbare ruimte en infrastructuur. Dit stedenbouwkundig ontwerp dient als basis voor het bestemmingsplan van fase 2. Het bestemmingsplan voor fase 2 willen wij eind dit jaar ter visie leggen.

Tijdens de informatiemarkt kan iedereen vragen stellen over de plannen en middels een reactieformulier meningen en suggesties kenbaar maken.