• Dr. M.J. Paul uit Ede spreekt op woensdag 25 mei tijdens de informatieavond in het kerkgebouw van GKV.

Informatieavond in kerkgebouw GKV Nijkerk

NIJKERK Het interkerkelijk bevrijdingspastoraat houdt op woensdag 25 mei een informatieavond in het kerkgebouw van de GKV, aan de Jan Steenhof 53 in Nijkerk. Spreker is dr. M.J. Paul uit Ede. De avond begint om 19.45 uur en heeft als thema 'Geestelijke gebondenheid. Wat het Nieuwe Testament ons leert over de macht van Jezus'.

][We lezen in de Bijbel dat demonen (boze geesten) door Jezus werden uitgeworpen. Is het reëel om er ook in onze tijd vanuit te gaan dat mensen last kunnen hebben van demonen? ,,Hoewel veel westerlingen aan een verouderd wereldbeeld denken als zij dit lezen in de Bijbel, zijn er steeds meer mensen die ervaren dat er ook nu reële geestelijke machten zijn. Mensen uit de Derde Wereld vinden het vreemd dat zoveel westerlingen een belangrijke geestelijke dimensie over het hoofd zien. Er is immers meer tussen hemel en aarde dan wij denken? In het algemeen kun je ook vragen: wat betekenen engelen en demonen voor ons geloofsleven?"

][Wat is voor u de aanleiding geweest om u te verdiepen in dit onderwerp? ,,Als gemeentepredikant had ik te maken met zieke gemeenteleden. Dat vormde de aanleiding om mij te verdiepen in de manier waarop christenen vroeger met ziekte en genezing omgingen. Het viel mij op dat bevrijding van negatieve machten een grote rol had in de vroege en de middeleeuwse kerk. Dat leverde voor mij de vraag op: waarom zijn die vroegere inzichten en behandelingen verdwenen? In het hogere beroepsonderwijs, waar ik tegenwoordig werk, ontvangen studenten graag toerusting op dit relatief nieuwe gebied. Zij komen vreemde verschijnselen tegen in jeugdwerk, evangelisatiewerk, opvang van asielzoekers, en in gesprekken met bezoekers van paranormale beurzen.Met collega's ben ik hierover gaan publiceren. Naar aanleiding daarvan heb ik in de loop der jaren met allerlei mensen contact gehad die communiceren met geesten (bijvoorbeeld als heks) of last hebben van verschijnselen van demonische belasting en daarvan bevrijd wilden worden."

][U bent uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken. Wat zou u op deze avond willen bereiken? ,,Graag wil ik het team bemoedigen om door te gaan met deze belangrijke vorm van hulpverlening. Daarbij kan het ook nodig zijn psychisch deskundigen in te schakelen, om te voorkomen dat we aandoeningen een verkeerd etiket opplakken of onjuiste behandelingen toepassen. Ik zie de psychische en geestelijke hulpverlening als aanvullend ten opzichte van elkaar, waarbij de gebieden elkaar ook kunnen overlappen. De Protestantse Kerk in Nederland heeft daarover handreiking bevrijdingspastoraat gepubliceerd."

,,Deze werkt echter nog te weinig door. Het zou mooi zijn als er meer zicht komt op deze vorm van pastorale hulpverlening. Laten we elkaar helpen deze hulp zorgvuldig en deskundig gestalte te geven."

www.bevrijdingspastoraat-nijkerk.nl.