Huishoudelijke hulp gewaarborgd

NIJKERK Mensen die huishoudelijke hulp ontvangen van TSN kunnen overstappen naar een van de zes overblijvende zorgaanbieders binnen de gemeente Nijkerk. Dat is het resultaat van overleg tussen deze organisaties en wethouder Marly Klein. De zorgaanbieders nemen, naast de cliënten, ook het personeel over. Daarmee wordt het aanbod van Buurtzorg Nederland personeel en cliënten over te nemen afgewezen.

Wijnand Kooijmans

Gelijktijdig verhoogt Nijkerk het bedrag dat wordt betaald voor huishoudelijke hulp. Wethouder Klein: ,,We hebben geluisterd naar signalen, zowel van zorgaanbieders als van mensen die hulp ontvangen. Het bleek dat het in de praktijk lastig was om de hulp voor de afgesproken prijs te leveren. Ook bleek de tijd om een huis schoon te maken te krap, ook daar staan we een uur verruiming toe."

In de bestaande contracten met zorgaanbieders was opgenomen dat bij het omvallen van een aanbieder eerst een gesprek wordt gevoerd met de resterende organisaties. Daar bleek de bereidheid groot te zijn zowel cliënten als personeel over te nemen. Dat betekent dat de 124 cliënten die gebruik maakten van TSN per 25 april de overstap naar een andere zorgaanbieder kunnen maken.

De gemeente gaat de inwoners hier per brief over informeren. Daarbij wordt ook een folder ingesloten waarbij de aanbieders van zorg zich presenteren. Daarnaast komt er 14 maart een bijeenkomst in het stadhuis tussen 14.30 en 16.30 uur waar de zorgaanbieders zichzelf presenteren. Doel is dat op grond van de zo verkregen informatie mensen een bewuste keuze kunnen maken met welke nieuwe zorgaanbieder ze in zee willen.

Wanneer mensen niet reageren op het schrijven van de gemeente wordt met hen contact opgenomen. Klein: ,,We willen voorkomen dat iemand tussen de wal en het schip valt. Eind maart hopen we alles rond te hebben. Er wordt zelfs getracht dat cliënten hun eigen vertrouwde hulp krijgen toegewezen. Maar dat kunnen wel niet zelf regelen."