• Hugo Doornhof gevraagd voor terugkeer in de politiek

    Wijnand Kooijmans

Hugo Doornhof in de race voor zetel Eerste Kamer

NIJKERK Het wordt een spannende tijd voor Hugo Doornhof uit Nijkerk. Hij staat op de negende plek bij het CDA voor een zetel in de Eerste Kamer. Prognoses wijzen uit dat de partij aan de hand van de verkiezingen voor Provinciale Staten tussen de zeven en tien zetels gaat behalen en hij daarmee op de wip zit.

Wijnand Kooijmans

Zich sterk maken voor lokale en regionale onderwerpen zit er niet in voor Hugo Doornhof (41) mocht hij worden verkozen tot senator in de Eerste Kamer. Al wil dat niet zeggen dat hij niet achter onderwerpen staat als de verbreding van rijksweg A28, het mogen bouwen van gemeenten voor de eigen inwoners en het niet verhogen van de provinciale belastingen.

Doornhof, getrouwd met Loes, is door de provinciale besturen van het CDA in Gelderland en Noord-Holland gevraagd terug te keren in de politiek. Dit vooral vanwege zijn juridische achtergrond. In het dagelijks leven is hij advocaat bestuursrecht. Geboren in Nijkerk en opgegroeid in Nijkerkerveen.

KOPPELING Is de koppeling van de verkiezing van Eerste Kamerleden aan de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten een gelukkige? Het blijft, zo zegt de inmiddels weer lange tijd in Nijkerk wonende Doornhof, een netelige kwestie. Indien gekozen wordt voor een rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer is het risico levensgroot dat dit orgaan te politiek wordt.

De huidige gang van zaken is, vindt Doornhof, al een beetje dat de discussies te politiek worden. Terwijl de Eerste Kamer er is om de kwaliteit van de wetgeving te bewaken. Kijken of wetten niet in strijd zijn met de Grondwet maar ook of ze zijn te handhaven. De Eerste Kamer moet, zegt Doornhof, niet het werk van de Tweede Kamer dunnetjes gaan overdoen.

RAADSLID In een nog niet zover verleden was Doornhof raadslid voor zijn partij in de gemeente Nijkerk. ,,Daarna ben ik uit de politiek gegaan en had ook eigenlijk niet de ambitie om daarin terug te keren. Nadat ik ben gevraagd heb ik besloten toch ja te zeggen waarna ik flink ben gekeurd door twee commissies en het partijbestuur voor ik definitief op de lijst kwam te staan."

Een terugkeer als raadslid in Nijkerk zit er overigens op dit moment alleen juridisch al niet in. Als advocaat vertegenwoordigt hij onder meer de belangen van ABZ Diervoeding als het gaat om de plannen van de gemeente woningen te bouwen tegenover het bedrijf aan de Arkervaart. Belangen die met elkaar botsen.

SPANNINGSVELD Doornhof zegt dat er altijd wel enig spanningsveld kan bestaan tussen het streven naar een goede wetgeving en de standpunten van zijn partij. ,,Dat kan in de praktijk best eens lastig zijn. Maar ik ben een redelijk iemand en ik denk dat we er wel met elkaar uitkomen wanneer standpunten van elkaar afwijken."

Het feit dat leden van de Eerste Kamer niet rechtstreeks worden gekozen maakt dat Doornhof niet direct campagne voor zichzelf kan voeren. Hij draait mee in de verkiezingscampagne van zijn partij voor Provinciale Staten van Gelderland. ,,De kwaliteit van de Statenleden moet voorop staan bij de verkiezingen, deze mogen niet onderuit worden gehaald door een voor of tegen het huidige kabinetsbeleid. We doen er ook alles aan om dat te voorkomen."

GEZICHT Zijn partij probeert dat te doen door een eigen gezicht te tonen, zowel provinciaal als ook op gemeentelijk terrein. Hij vindt dat de partij veel vertrouwen in hem heeft door het toekennen van de negende plaats op de lijst. ,,Ik ben tenslotte toch een nieuwkomer. Ik denk dat het vertrouwen veel te maken heeft met mijn juridische achtergrond."

Een rol die, zegt hij, ook niet valt te vergelijken met de periode waarin hij raadslid was in de gemeente Nijkerk. ,,Daar probeerde ik mijn juridische kennis juist zo veel mogelijk naar de achtergrond te verschuiven. Te kiezen voor een zo laag mogelijke onroerendzaakbelasting, te bepalen waar wel en niet mag worden gebouwd en het behoud van een sociaal gezicht als gemeente."

HOOFDLIJNEN De rol als raadslid was het bewaken van de hoofdlijnen van beleid. ,,Nu komt het, indien ik word gekozen, aan op mijn juridische vaardigheden om te beoordelen hoe een wet in elkaar steekt. Het hebben van een politieke mening komt daarbij op de tweede plaats."

Hugo Doornhof denkt dat de rol van senator wel goed bij hem past. ,,Politiek is belangrijk en leuk. Het nu met een juridische blik te kijken naar voorstellen is nieuw voor mij. Van goede wetsvoorstellen kan een land beter worden. Het moet gaan om wetten die voor de inwoners van Nederland begrijpelijk, logisch en goed zijn. Dat maakt dat, hoewel mensen niet rechtstreeks op mij kunnen stemmen, ik wel zichtbaar wil zijn. Dat ze weten waarmee ze te maken krijgen wanneer ik in de Eerste Kamer wordt gekozen.''

WETGEVING De Nijkerker wil streven naar goede wetgeving. Zoals hij er, gekeken naar de provinciale verkiezingen, er voorstander van is dat gemeenten meer vrijheid krijgen besluiten te nemen. Als het gaat om het zittende kabinet zegt hij diplomatiek: 'Ze doen goede en minder goede dingen.' Indien de meerderheid in de Eerste Kamer verloren gaat is, zo denkt Doornhof, het kabinet niet direct vleugellam wordt.

,,We moeten er wel met z'n allen voor zorgen dat het land niet onbestuurbaar wordt. Wat dat betreft heb ik er waardering voor dat de huidige vier coalitiepartijen elkaar hebben gevonden. Ondanks alle tegenstellingen."

VERKIEZINGEN De verkiezingen 20 maart moeten duidelijk maken of Doornhof daadwerkelijk in de politiek terugkeert. In 2000 betrad hij voor het eerst de politieke arena door met voorkeurstemmen te worden gekozen in de gemeenteraad van Nijkerk. Op 23-jarige leeftijd werd hij de jongste gemeentelijke lijsttrekker van zijn partij. Na veertien jaar vond hij het welletjes en tijd plaats te maken voor anderen.

De verkiezing van de Eerste Kamerleden vindt overigens pas plaats na 20 maart. Dit door de leden van Provinciale Staten in de nieuwe samenstelling. Statenleden zijn formeel niet gebonden op een kandidaat van hun eigen partij te stemmen al is dat tot nu toe altijd wel gangbaar. Van invloed kan zijn of partijen in de Staten worden gekozen die zelf geen kandidaat hebben voor een plek in de Eerste Kamer. Dan kunnen zij kandidaten van andere partijen hun stem geven.