• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn
  • Kees van den Heuvel
  • Kees van den Heuvel
  • Kees van den Heuvel

Honderden leerlingen bezoeken masmarkt in Corlaer College

NIJKERK Honderden leerlingen hebben donderdag de masmarkt in de aula van het VMBO-gebouw van het Corlaer College bezocht. Het was de vijfde keer dat de markt werd gehouden.

Ook al is de maatschappelijke stage vanuit de overheid geen verplicht onderdeel meer van het lespakket, toch hebben de vo-scholen in Nijkerk besloten om de maatschappelijke stage in hun programma te laten bestaan als examenonderdeel.

Voor de maatschappelijke stages wordt door de scholen nauw samengewerkt met Sigma en tal van organisaties in de gemeente Nijkerk, die stageplekken voor deze leerlingen beschikbaar stellen.

Tijdens de masmarkt presenteerden een aantal organisaties zich en konden de ongeveer zeshonderd leerlingen informatie krijgen over vacatures. Leerlingen kunnen zich vanaf morgen (vrijdag) via masplein aanmelden voor een stage. Leerlingen mogen ook zelf een stageplek indienen. Voorwaarde is dat het vrijwilligerswerk is bij een organisatie die geen winstoogmerk heeft.