• Archief BDUmedia

'Hondenbezitters betalen meer belasting'

NIJKERK De Lokale Partij in de Nijkerkse gemeenteraad vindt het onjuist dat hondenbezitters meebetalen aan zaken die niet direct behoren tot bestrijding van de overlast van hondenpoep en het uitlaatbeleid voor honden.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de begroting. In de eerste termijn werd door Aart Klompenhouwer van deze partij een motie ingediend waarin hij het college van burgemeester en wethouders vraagt het geld alleen voor zaken rond het hondenbeleid te bestemmen. Nu komt er 240.000 euro binnen waar, naar een schatting, maar 140.000 euro aan dit beleid wordt uitgegeven. Waarmee, volgens Klompenhouwer, de bezitter van een hond meer belasting betaalt dan andere inwoners. Dat vindt hij oneerlijk.

VOEDSELVERSPILLING Van de andere partijen diende alleen Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) een motie. Hierin vraagt zij van het college actie te ondernemen door met een gerichte voorlichting de verspilling van voedsel tegen te gaan. Berekend is dat 105 kilogram voedsel per huishouden wordt verspild, goed voor 320 euro. Vermindering van de hoeveelheid voedsel is, zo vindt Lanting, ook van belang voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.

MOTIE Aart Klompenhouwer komt ook met een motie waarin hij het college oproept, in samenwerking met de Woningstichting Nijkerk, te kijken waar extra Tiny Houses kunnen worden geplaatst en in welke aantallen. Voor de eerste 28 hebben zich 100 kandidaten gemeld. Volgens Klompenhouwer kunnen meer Tiny Houses bijdragen aan een snelle oplossing van de bestaande huisvestingsproblemen.

Ook diende Klompenhouwer een motie in om meer AED's te plaatsen. Hij wil binnen een straal van driehonderd meter een AED om zo meer levens te redden. Dat betreft wat hem aangaat ook het buitengebied. Het college moet bij de raad komen met een dekkingsplan hiervoor.

ALGEMEEN Duidelijk is, na de algemene beschouwingen, dat het college niet veel verder vuurwerk behoeft te verwachten. Joop van Ruler (CDA) en Aart Klompenhouwer zien de nu voorliggende begroting alleen als een rompbegroting. Het uitvoeringsprogramma van het nieuwe coalitieakkoord komt pas begin 2019 en daaraan zullen extra kosten zijn verbonden. Het college wil deze dan via onder meer begrotingswijzingen door de raad loodsen.

Kritiek is er van enkele partijen op de dienstverlening aan de burger. Zo worden mails niet altijd beantwoord, worden mensen die dat wordt beloofd niet teruggebeld en raken, zij het incidenteel, stukken soms helemaal zoek. Aandacht wordt gevraagd daarin verbetering aan te brengen.

DUURZAAM Irene Moes (PRO21) vindt dat bij alle herinrichtingsplannen moet worden gekeken of de duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald. De meeste partijen zijn blij met het opstellen van de nodige visies in 2019, onder meer als het gaat om woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit. Boudewijn van der Woerd (VVD) wil dat met de samenleving wordt gekeken naar plannen voor de herinrichting van de gebieden Luxool in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken. De toekomst van Luxool bepaalt onder meer of de voetbalvereniging Sparta de noodzakelijke uitbreiding hier kan realiseren.