• Archief BDUmedia

Hogere tarieven voor zorgaanbieders huishoudelijk hulp

NIJKERK Het college heeft besloten om de tarieven die de gemeente betaalt aan de zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp te verhogen. Kijkend naar het landelijk gemiddelde was het tarief aan de lage kant. ,,Het is goed om op de prijs te letten, maar dit mag niet ten koste gaan van de zorg voor onze inwoners. Wij hechten aan continuïteit en een goede kwaliteit van dienstverlening voor onze inwoners", geeft wethouder Marly Klein aan.

Het besluit is genomen na diverse signalen van zorgaanbieders. Zorgaanbieders gaven aan dat met name het tarief voor huishoudelijke hulp 2 met regievoering laag is. Naar aanleiding van een inventarisatie bij andere gemeenten, diverse gesprekken met aanbieders en met het oog op de Code Verantwoord marktgedrag wordt het tarief verhoogd van 22,45 euro naar 25,62 euro per uur. Hiermee hebben de aanbieders meer ruimte voor uitvoering van de werkzaamheden en een goede bedrijfsvoering.

Positief gevolg hiervan is dat er meer aanbieders binnen de gemeente Nijkerk actief blijven waardoor er keuzevrijheid voor inwoners is.

UREN Er waren vanuit inwoners ook signalen over de ureninzet van de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Deze vorm van huishoudelijke hulp wordt betaald uit de Van Rijn-gelden. Sinds 1 januari 2016 leveren zorgaanbieders 1,5 uur huishoudelijke hulp per week. Dit blijkt in bepaalde situaties aan de krappe kant. Er is door het college daarom besloten om het aantal uur dat per week geleverd mag worden te verhogen naar 2 uur per week. Dit zal ingaan op 23 februari. Doordat deze verhoging past binnen het beschikbare budget van de Van Rijn-gelden heeft het geen consequenties voor de gemeentelijke begroting.