• Lex van Lieshout ANP photo

Hoger bouwen voormalig Jumbo terrein alleen met toestemming raad

NIJKERK De gemeenteraad van Nijkerk wil een beslissende stem in de toekomstige bebouwing op het voormalige Jumbo-terrein aan de Torenstraat. Om dat te bereiken werd unaniem een door de fractie van de ChristenUnie/SGP ingediend wijzigingsvoorstel aangenomen.

Wijnand Kooijmans

Wijziging van de winkelbestemming in de Langestraat naar wonen mag van de meerderheid van de raad. Voor De Lokale Partij is dit reden tegen het totale bestemmingsplan te stemmen. Zij vinden dat niet moet worden getornd aan de Langestraat als winkelstraat.

BOUWHOOGTE In het plan is door het college van burgemeester en wethouders een bouwhoogte van vier lagen met een bewoonbare kap opgenomen. Dat vinden alle fracties eigenlijk te ver gaan. Door alle partijen worden gewezen op een eerdere afspraak ten aanzien van het voormalige Jumboterrein waarin sprake is van maximaal drie bouwlagen met een bewoonbare kap. Ze geven de ruimte wel aan het college met een plan te komen met meer bouwlagen, maar dan goed onderbouwd waarbij de raad dan ook het laatste woord moet hebben.

Volgens wethouder Wim Oosterwijk speelt bij de hogere bouwhoogte onder meer de economische haalbaarheid van het plan, maar ook stedenbouwkundige argumenten. Een Plein ontstaat volgens hem juist door hier een bouwwerk van enige hoogte neer te zetten.

KERK Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) vindt dat de kerk het dominante punt op het Kerkplein moet blijven. Dat maakt dat hij vindt dat de raad de ruimte moet hebben te besluiten over bouwhoogte, de benodigde parkeerplekken voor de te bouwen appartementen op het voormalige Jumbo terrein en de parkeerbehoefte in het algemeen.

Rozema kiest voor de mogelijkheid winkels om te zetten in woningen, ook in de Langestraat welke in de discussie de enige omstreden straat is. Hij vindt dat daarmee het meest wordt voldaan de toekomstvisie voor de binnenstad en daarmee leegstand kan worden voorkomen. Antoinette de Bruin (PRO21) wil wel waarborgen dat kamerbewoning wordt voorkomen. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat het college in zo'n situatie handhavend gaat optreden.

VERZET Het enige verzet tegen het toestaan van woningen op de plek van winkels komt van Aart Klompenhouwer namens De Lokale Partij. Hij vindt dat meer zaken uit de visie voor de binnenstad niet worden gerealiseerd. Onder meer de komst van het Huis van de Stad op het Kerkplein en de tunnel richting Havenkom. Hij vindt dat het centrum aan aantrekkingskracht verliest indien wonen op de Langestraat wordt toegestaan waar nu nog winkels zijn gevestigd.

Niels Staal (VVD) geeft als argumentatie aan dat duidelijk is dat er minder behoefte is aan winkelruimte. Krimp van de bestaande hoeveelheid winkelruimte moet ergens worden gerealiseerd en dat kan, in zijn visie, in de Langestraat. ,,Liever woningen dan een zwart gat van een leegstaand winkelpand." Wel vindt hij dat hoge eisen moeten worden gesteld aan een woning wanneer deze de plek van een winkel inneemt. Rozema deelt deze visie. ,,Niets schrikt winkelend publiek meer af dan een leegstaand winkelpand."