Hoevelakens slagenlandschap centraal bij fototentoonstelling in De Stuw

HOEVELAKEN Wie de fototentoonstelling van de stichting Historisch Hoeflake tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari heeft moeten missen, kan deze alsnog bekijken op Koningsdag. Dan zijn de foto's met het Slagenlandschap van Hoevelaken als thema, tussen 12.00 en 16.00 uur namelijk nogmaals te zien in Dorpshuis De Stuw.

Sinds het jaar 2000 toen Hoevelaken ophield te bestaan als zelfstandige gemeente, organiseert Lions Club Hoevelaken in januari een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Hoevelakers. Ook al sinds de eeuwwisseling werken de Lions daarbij samen met de Stichting Historisch Hoeflake, die iedere keer weer met een ander thema een fototentoonstelling samenstelt met foto's uit haar archief.

De fotocommissie van Historisch Hoeflake - bestaande uit Aalt van de Pol, Jan Baas, Jan Beitler en Wim Heining - heeft ook dit jaar weer een bijzonder uitgangspunt gekozen voor deze tentoonstelling, namelijk het Slagenlandschap van Hoevelaken.

Dit zo kenmerkende landschappelijke karakter van Hoevelaken en ook de overzichtelijkheid daarvan stamt uit vervlogen tijden toen het dorp noordelijk begrensd werd door een gegraven waterweg (Laak) en aan de zuidkant door een waterloop (Hoevelakense Beek). Het was de Utrechtse bisschop Andreas die in 1132 aan een viertal mannen - Remvard, Otward, Hemelric en Heribert - toestemming gaf om dit grondgebied te ontginnen. Daarmee werd in smalle kavels van noord naar zuid het 'onbebouwde onnutte' land omgevormd tot voor agrarische doeleinden beschikbare grond.

In 1832 bestond het grondgebied van Hoevelaken nog voor 26 procent uit heide, grotendeels ten noorden van de Veenwal. Hier worden in die tijd de 'kleinere bedoeninkjes' gebouwd. De oorspronkelijke hoeves staan dan allemaal aan de Dorpsstraat.

Dat een en ander gevolgen heeft voor de latere bebouwing van Hoevelaken, vooral als het gaat om (de ligging van) boerderijen en boerderijtjes, laat deze tentoonstelling goed zien.

Mede door de uitleg bij de foto's van de fotocommissie van Historisch Hoeflake.