• Wethouder Harke Dijksterhuis is tevreden met de wijzigingen in het afvalstoffenbeleid.

    Harry Koelewijn

Hoeveelheid afval moet lager

NIJKERK Het gemiddelde gewicht aan restafval dat in de gemeente Nijkerk wordt aangeboden bedraagt op dit moment 115 kilogram per inwoner. Dat moet, gezien de ambities die er zijn, terug worden gebracht tot in ieder geval onder de honderd kilogram.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt dat een ander beleid noodzakelijk is om de doelstellingen te halen. De eerste wijziging is al van kracht sinds 1 december. Het betreft de mogelijkheid weer luiers apart in te leveren voor recycling door de ARN in Weurt.

WIJZIGINGEN De verdere wijzigingen worden van kracht per 1 januari 2019. Wethouder Harke Dijksterhuis zegt dat er sprake is van een dossier dat hem aangenaam heeft verrast. Nieuw is dat plastic, drankkartons en blik (PMD) vanaf 1 januari huis-aan-huis worden ingezameld. Het enthousiasme onder de inwoners daarvoor blijkt groot te zijn. Er zijn al zevenduizend aanvragen ingediend voor de benodigde container, dat is vijftig procent van alle huishoudens.

Rolf Schuurman van het team vakspecialisten verwacht dat het aantal aanvragen nog wel met vijfhonderd tot duizend toeneemt. De container kan nog steeds worden aangevraagd. Het betekent wel dat er een wijziging optreedt in de inzameling van alle containers. Deze kunnen nu nog maar eenmaal in de drie weken worden aangeboden waar dit tot nu toe iedere twee weken was.

CONTAINER Een uitzondering wordt gemaakt voor de container voor groente-, fruit- en tuinafval. Deze mag in de maanden juni, juli en augustus iedere week aan de weg worden gezet. Gekeken wordt of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat deze periode moet worden uitgebreid.

De vermindering van de hoeveelheid restafval is, naast de eigen ambities van de gemeente, ook een zaak welke wordt opgelegd door de landelijke overheid. ,,Willen wij onder de honderd kilogram per persoon uitkomen, dan moeten er stappen worden gezet", zo zeggen Dijksterhuis en Schuurman.

ZAK Het blijft mogelijk restafval per zak aan te bieden. Deze kan bijvoorbeeld naast een container worden gezet. Nijkerk heeft niet overwogen het restafval alleen per zak in te gaan zamelen, zoals in buurgemeente Putten. Wanneer mensen de kliko gewend zijn is het niet wenselijk de zak in te voeren. Nijkerk hanteert wel het zogenoemde diftar-tarief. Dat betekent dat naast de vaste afvalstoffenheffing een variabel bedrag moet worden betaald naar gelang de hoeveelheid afval welke wordt aangeboden.

Voor de inzameling van PMD afval kan een keuze worden gemaakt uit drie mogelijkheden. Het kan per kliko, zak en worden aangeboden aan de milieustraat en milieupleinen. Aan een inkrimping daarvan wordt voorlopig niet gedacht. Pas wanneer van een milieuplein nauwelijks meer gebruik wordt gemaakt komt opheffing aan de orde.