• De deelnemers aan het Hoevelakens Dictee in 2013. Op het podium rechtsachter de twee mensen die ook deze keer het dictee ‘dragen’: Harmen Siezen, die het voorlas en Nettie van Doorn, die het schreef.

    Historisch Hoeflake

Historisch Hoeflake bestaat 25 jaar

HOEVELAKEN Het 25-jarig bestaan van Stichting Historisch Hoeflake (HH) wordt dit jaar met diverse activiteiten gevierd. De meeste daarvan worden in het weekend van 16 en 17 november georganiseerd in dorpscentrum De Stuw. Aftrap voor de festiviteiten is vrijdagavond 16 november met de traditionele Najaarsbijeenkomst, die dit jaar wordt omlijst met een feestelijk randje door toneelgroep 'Het Gebeuren'.

Gerrit Steen

Mr. Aart Veldhuizen verzorgt die avond een uit twee delen bestaande lezing. Na het eerste deel en een aansluitende pauze, verrast toneelgroep 'Het Gebeuren' de aanwezigen met een kort (historisch) optreden. Tijdens de avond kunnen bezoekers voor het officieel van start gaan van het programma, maar ook in de pauze of na afloop een speciale lustrum-fototentoonstelling bekijken. Deze is niet samengesteld door de fotocommissie van Historisch Hoeflake, maar door (oud-)bewoners van het dorp. Met als thema 'Mijn Hoevelaken' mocht iedereen die een band heeft met Hoevelaken een foto met een begeleidend tekstje insturen van zijn of haar mooiste plekje en/of mooiste herinnering aan het dorp. Een groot aantal Hoevelakers heeft gehoor gegeven aan de oproep daartoe dit voorjaar in plaatselijke kranten, de voorjaarsuitgave en website/Facebookpagina van HH.

HOEVELAKENS KARAKTER De deelnemers aan het Hoevelakens Dictee op zaterdagmorgen 17 november kunnen tijdens het nakijken van de gemaakte dictees in De Stuw ook kennisnemen van wat de oproep om inzendingen heeft opgeleverd. Daarmee kan de spanning om het behaalde resultaat wellicht wat worden weggenomen. Het Hoevelakens Dictee wordt - net als vijf jaar geleden onder auspiciën van Volksuniversiteit Hoevelaken - geschreven door dorpsgenoot Nettie van Doorn en heeft qua inhoud ook nu weer een Hoevelakens karakter. Harmen Siezen heeft zich bereid verklaard de tekst ook nu weer met de nodige professionele dictie voor te lezen. De uitslag van het dictee wordt 12.00 uur die ochtend bekend gemaakt en de beste drie deelnemers krijgen dan hun prijs overhandigd.

DEELNAME Opgave voor deelname aan het Hoevelakens Dictee 2018 kan tot donderdag 15 november via de contactbutton van de site van Historisch Hoeflake (www.historischhoeflake.nl) of via een mailtje naar de secretaris Robert Kreuning (r.kreuning@kpnplanet.nl). Er kunnen vijftig mensen meedoen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

PUZZELTOCHT Ook worden dan de winnaars van de door Historisch Hoeflake georganiseerde Puzzeltocht voor de groepen 7 en 8 van de vijf basisscholen bekend gemaakt. Omdat oktober was uitgeroepen tot de landelijke 'Maand van de geschiedenis', werd die maand de historische Puzzeltocht als jubileumactiviteit georganiseerd. Op 1 oktober zijn de puzzeltochtboekjes via de scholen verspreid. De kinderen kregen een maand de tijd om op de website van Historisch Hoeflake of in het dorp zelf de antwoorden te vinden op de vijftig vragen. De nummers één, twee en drie qua goede antwoorden vallen in de prijzen.