• Archieffoto ter illustratie.

    Archief BDUmedia

Het weer speelt rol bij klachten groenonderhoud

NIJKERK Onder meer het weer heeft een rol gespeeld bij het onderhoud van groen binnen de gemeente Nijkerk. Dat heeft eraan bijgedragen dat vooral in de maanden juli, augustus en september het groen niet aan de afgesproken kwaliteit voldeed.

Wijnand Kooijmand

Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan naar aanleiding van klachten over het onderhoud van het openbaar groen en over onkruid op verharding. Om de problemen aan te pakken heeft het college inmiddels al meerdere maatregelen getroffen. Deze moeten vooral ook in 2018 hun vruchten gaan afwerpen gezien het feit dat de winter nu al voor de deur staat.

PITJE In 2014 is door de gemeenteraad besloten het onderhoud van het openbaar groen op een lager pitje te zetten. Een uitzondering is hierbij gemaakt voor de vaste plantenvakken en het onderhoud op de begraafplaatsen. Het team Dagelijks Beheer is verantwoordelijk voor het onderhoud in de centra van Nijkerk, Hoevelaken en geheel Nijkerkerveen. Dat geldt echter niet voor het maaien van de gazons en bermen en de onkruidbestrijding op verharding.

Dit team verzorgt verder door de gehele gemeente het knippen van hagen, het snoeien van overhangend groen, het onderhoud van straatmeubilair, het verwijderen van zwerfvuil en het snoeien van de groenvakken in de winterperiode. Het team Operationeel Beheer is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en het toezicht op onderhoud door aannemersbedrijven.

WEER Het is, zo geeft het college aan, deze zomer zeer groeizaam weer geweest. Hierdoor groeiden onkruid, gras, struiken en bomen veel harder dan in voorgaande jaren. Periodes van droogte waarin de groei wordt geremd zijn er eigenlijk niet geweest.

Ook speelt een rol dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is verboden voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. Dit levert vooral problemen op bij plekken die zijn bezet met hardnekkige wortelonkruiden. De alternatieve methode welke de aannemer heeft toegepast blijkt op deze plekken niet toereikend.

AANNEMER Het grootste deel van het onderhoud is dit jaar opnieuw aanbesteed. Winnaar Florijn heeft tijd nodig gehad het gebied te leren kennen. Dat heeft aanloopproblemen opgeleverd. Door het groeizame weer was de vraag naar inhuurkrachten veel groter dan het aanbod aan mensen in deze sector. Daar hebben zowel de aannemer als de eigen dienst van de gemeente last van ondervonden.

Vooral veel klachten zijn er geweest over het onderhoud aan plantenbakken, vaste plantenborders, kunstobjecten en luxe uitgevoerd bestratingsmateriaal. De maximaal toegestane dertig procent onkruidbezetting wordt als ongewenst ervaren door de burger. Volgens het college ontbreekt het de burger nog aan besef dat men ook zelf een steentje kan bijdragen om het onderhoudsniveau naar een hoger plan te brengen.

MAATREGELEN Verantwoordelijk aannemer Florijn heeft toegezegd extra personeel te leveren. De gemeente eist dat de aannemer zich meer aan de gemaakte afspraken moet houden. Zelf huurt de gemeente tot het eind van dit jaar extra personeel in. Ook wordt meer voorlichting gegeven over het onderhoud en wordt het groenbeleid in 2018 geactualiseerd.