• null

    Harry Koelewijn

Haken en ogen aan visie Hoevelakense Bos

HOEVELAKEN Raadsleden en vertegenwoordigers van politieke partijen in de Nijkerkse gemeenteraad plaatsen enkele vraagtekens bij onderdelen van de visie voor de uitbreiding en de verbetering van het Hoevelakense Bos.

Wijnand Kooijmans

Peter Collingon, lid van De Lokale Partij, is het meest duidelijk hierin. Hij vindt het ongewenst dat de parkeerplaats van de Peppermill wordt aangewezen voor gebruik door bezoekers van het Hoevelakense Bos. Dit omdat bezoekers dan de drukke Nijkerkerstraat, waar in het verleden al veel ongevallen hebben plaatsgevonden, moeten oversteken. Hij spreekt van een onzalig idee, de enige oplossing is volgens Collingon een onderdoorgang.  

VISIE Het opstellen van de visie is een uitvloeisel van Samen aan Zet. Doelstelling is de historische waarde van het gebied te behouden, de natuurwaarde te versterken, maar ook de recreatieve druk beter te verdelen. Ook worden de recreatieve mogelijkheden in de omgeving van het bos uitgebreid.

HONDEN Onder meer komen er meer wandelpaden, wordt gedacht aan de aanleg van een klompenpad voor kinderen en wordt het gebied waar honden aangelijnd mogen worden uitgelaten met dertig hectare uitgebreid. Er blijft ook ruimte om honden los te laten lopen, maar men wil af van een combinatie waar honden, kinderen en fietsers met elkaar in conflict kunnen komen.

Ook het gebied dat vrij toegankelijk is, wordt uitgebreid. De visie wordt eerst door de gemeenteraad vastgesteld en daarna wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Dat moet medio dit jaar gereed zijn. Geen enkele grote wijziging wordt doorgevoerd voor het plan totaal is uitgevoerd. Mogelijk is wel dat kleine plannen al eerder worden gerealiseerd, zoals de aanleg van het klompenpad voor kinderen.

AMERSFOORT Bij de realisering van het totale plan is de gemeente Nijkerk mede afhankelijk van de medewerking van de gemeente Amersfoort. Daar is ervoor gekozen de visie eerst verder uit te werken. Wanneer behandeling door de raad in Amersfoort plaatsvindt, is nog onduidelijk.

Van belang is ook de natuurcompensatie voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Volgens wethouder Wim Oosterwijk staat Nijkerk daarin nog op de eerste plaats, maar moet er wel binnen twee tot drie maanden duidelijkheid komen. Anders bestaat de kans dat men op zoek gaat naar alternatieven.

WELDAMMERLAAN Vraagtekens worden geplaatst bij het streven de Weldammerlaan autoluw te maken, gezien het grote aantal auto's dat van deze weg gebruikmaakt. Ook zijn er vraagtekens wat betreft het gebruik van de parkeerplaats bij de voetbalvelden voor het parkeren van bezoekers van het Hoevelakense Bos. Dat geldt met name voor de zaterdagen, als deze parkeerplaats vaak al overvol is.  

Joyce Rambotham van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar vindt het vreemd dat de gemeente Amersfoort vergunning heeft aangevraagd voor de aanleg van een parkeerplaats langs de Nijkerkerstraat., zonder dat hierover overleg is gevoerd met de gemeente Nijkerk. Meerdere mensen willen ook graag inzicht van de plaats van herkomst van bezoekers van het Hoevelakense Bos.