• Harry Koelewijn

Groot ouderenonderzoek afgerond

NIJKERK/HOEVELAKEN - De eindrapportage van het Preventief Huisbezoek Ouderen in de leeftijd van 75 t/m 85 jaar in de gemeente Nijkerk werd maandag in de Stoutenborgh door Hermien Stouwdam, consulent ouderen Sigma, uitgereikt aan wethouder Marly Klein. Seniorenvoorlichters hebben 947 ouderen in deze leeftijdscategorie bezocht.door Belinda van der Horst,,Aanvankelijk was het Preventief Huisbezoek een project van 3 jaar. De gemeente, opdrachtgever van het project, vindt echter dat het meerwaarde heeft en gaat ermee door. Het gesprek met de ouderen, de aandacht en een luisterend oor bieden is de grootste winst. Burgers (de vrijwillige seniorenvoorlichters) die zich inzetten voor burgers (ouderen) is van grote meerwaarde," aldus Hermien Stouwdam. Ze laat zich lovend uit over de -speciaal door Sigma opgeleide- seniorenvoorlichters. ,,Ik vind dat ze het heel goed doen." Waar mogelijk springt Sigma in op de behoeftes van ouderen. Naar aanleiding van de huisbezoeken zijn talloze brochures over voorzieningen gebundeld in overzichtelijke documenten.Alle ouderen van 75 - 85 jaar zijn door Sigma (Stichting zorg+welzijn+wonen) uitgenodigd om medewerking te verlenen aan het Preventief Huisbezoek Ouderen. Bijna 70% gaf gehoor aan deze uitnodiging. Seniorenvoorlichters hebben 947 ouderen bezocht en gesprekken met hen gevoerd. Met nagenoeg alle andere ouderen in deze leeftijd, die geen huisbezoek wensten, is telefonisch contact geweest. Het doel van de huisbezoeken is drieledig: informatief, preventief én signalerend, waarbij het gesprek met de oudere centraal staat en niet de vragenlijst.De huisbezoeken zijn wijkgericht uitgevoerd in 5 wijken/woonkernen: Nijkerkerveen, Corlaer, het centrum, Paasbos en Hoevelaken. In Nijkerkerveen geven veel ouderen aan moeilijk rond te kunnen komen, lichamelijke klachten en last van somberheid te hebben. Voorzieningen worden gemist en er is vraag naar dagactiviteiten. De gemeenschapszin is groot. De verhuiswens van ouderen van 81 - 85 jaar is laag. Mede door de huisbezoeken van Sigma is een start gemaakt met samenwerking tussen organisaties die actief zijn in het dorp op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. In Corlaer zijn ouderen tevreden over het wonen zolang zij zelfstandig zijn. Ouderen die op latere leeftijd of van buiten Nijkerk in de wijk zijn komen wonen hebben vaak geen sociaal netwerk in hun buurt. Voor deze wijk zal ingezet moeten worden op sociale cohesie, het vergroten van het sociaal netwerk en de bereikbaarheid van voorzieningen. In deze wijk is de verhuiswens het grootst.De verhuiswens van ouderen van 81 - 85 jaar die in het centrum wonen is redelijk hoog. Zij wonen veelal nog in relatief oudere en grotere woningen. De verkoop van hun huis maar ook het aanbod van betaalbare huur appartementen voorsenioren in het centrum houdt dat soms tegen. In het Paasbos zijn er veel vragen over de veiligheid en voorzieningen die vervallen. Er is kortdurende ondersteuning gegeven bij een aanvraag of verwijzing. Ouderen in Hoevelaken kunnen -mits zij informatie voorhanden hebben- veelal zelf of met hun netwerk verder. De lijnen met organisaties en kerken zijn kort. De welzijnsactiviteiten voor ouderen in Hoevelaken, onderdeel van Sigma, geeft de mogelijkheid om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen.Oudere migranten hebben veel vragen op het gebied van zorg, dementie en regelingen. Vaak zijn er vervolgtrajecten nodig om aanvragen voor zorg te ondersteunen. 48% van de ouderen van 75 - 85 jaar krijgt huishoudelijk hulp via de WMO. In het Paasbos en Nijkerkerveen is de huishoudelijke hulp via mantelzorg het hoogst. Ouderen in Corlaer en Hoevelaken maken meer gebruik van particuliere huishoudelijke hulp.Nieuwe seniorenvoorlichters zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen de rapportage van het Preventief Huisbezoek Ouderen aanvragen. Informatie: Hermien Stouwdam, tel: 033-2474830, e-mail: hstouwdam@sigma-nijkerk.nlOp de foto staan de seniorenvoorlichters van Sigma. Linksvoor (zittend) Hermien Stouwdam, consulent ouderen Sigma. De foto is gemaakt door Harry Koelewijn.