• In Huize De Brink worden vier appartementen gevestigd.

    Wijnand Kooijmans

Grondruil voor groter kerkhof Nijkerkerveen

NIJKERK Door een grondruil met de familie Worst, eigenaren van het Nijkerkse kippenboertje, wordt uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen mogelijk. De familie heeft een perceel ten oosten van het bedrijf aan de Van Dijkhuizenstraat in gebruik als tuin- en parkeerplaats.

Wijnand Kooijmans

 

Op grond van het bestemmingsplan is dit gebruik niet toegestaan omdat hier aanvankelijk de uitbreiding van de begraafplaats was voorzien. Gezien de geringe oppervlakte van het perceel is het in de praktijk daarvoor niet geschikt. Bovendien zou door de hoge grondwaterstand het perceel minimaal anderhalve meter moeten worden opgehoogd. De grond is eigendom van de gemeente Nijkerk.

Bij de familie Worst is aan de achterzijde van het bedrijf grond in eigendom die wel is geschikt voor uitbreiding van de begraafplaats. Dat maakt een grondruil aantrekkelijk voor beide partijen. Bovendien krijgt de familie Worst toestemming een bedrijfshal van vierhonderd vierkante meter te bouwen op het met de gemeente geruilde perceel.Volgens de gemeente wordt de nieuwe hal niet zichtbaar vanaf de openbare weg door aanwezige beplanting en eventueel nog aan te planten groen. Onder meer staan er berkenbomen met daaronder lagere beplanting. Het bedrijf moet voorzien in de eigen parkeerbehoefte. De aanwezige parkeerplaats voor de begraafplaats blijft bereikbaar via een pad dat aan de oostzijde van het gebied loopt. Tussen dit pad en het nieuw verworven perceel van de familie Worst liggen een watergang en een groenstrook.

 

DE BRINK De grondruil en de bouw van de nieuwe hal worden geregeld in een bestemmingsplan dat voorziet in meerdere kleine ingrepen in bestaande bestemmingsplannen. Onder meer wordt de bestemming van het rijksmonument Huize de Brink in Nijkerk gewijzigd. De bestemming wordt van cultuur en ontspanning omgezet in wonen. De gemeente gaat het pand, waarin voorheen meerdere culturele instellingen waren gevestigd, verkopen met ingang van 1 januari 2017. Dit past binnen de plannen gemeentelijke gebouwen die niet voor de gemeentelijke dienstverlening benodigd zijn af te stoten. Hiermee moet een bezuiniging worden bereikt. In het pand mogen straks maximaal vier appartementen worden gevestigd. Hiermee blijft, zo geeft het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders aan, de levendigheid van de plek intact. De buitenzijde van het gebouw blijft overeind, Verbouwen mag, gezien de monumentale status, alleen aan de binnenzijde van het pand plaatsvinden.

Op het bedrijventerrein Hogebrink in Hoevelaken wordt de mogelijkheid weggenomen een bedrijfsgebouw te vestigen op een terrein dat in gebruik is als parkeerterrein. Dat terrein is, zo geeft de gemeente aan, dringend nodig om aan de parkeernormen te kunnen voldoen. De Nijkerkse Tennis Club (NTC) krijgt toestemming voor de sloop van een opslagruimte op het eigen terrein aan de Bloemendaalseweg. Tevens wordt de bouw van een nieuw gebouw mogelijk gemaakt.

Ook wordt de uitbreiding van hotel De Roode Schuur met twintig hotelkamers planologisch geregeld. Hiernaast wordt de bestaande parkeersituatie verbeterd, onder meer door de aanleg van extra parkeerplaatsen.

Tevens wordt de situatie rond ABZ Diervoeders aan de Westkadijk geregeld door onder meer de bouwhoogten aan te passen aan de oude situatie en de bouw van een hoog siloblok uit te sluiten.