• Robert Vos

Groen licht voor plan Luxool

NIJKERK Het plan voor de aanleg van een grote pionier-, leer-, speel- en werkplaats op de terreinen van Aeres binnen het plan Luxool kan verder in uitvoering worden gebracht. De leden van de raadscommissie stemmen hiermee in en vinden een verder debat in de gemeenteraad niet noodzakelijk.

Wijnand Kooijmans

 

Binnen het landgoed Luxool moeten de leerlingen van de school straks de kans krijgen om hun eigen duurzame, groene en gezonde toekomst vorm te geven. Onder meer door de komst van een kinderboerderij, volkstuintje en een voedselbos. Het terrein moet wel toegankelijk blijven voor het publiek. Voor hen moet er de mogelijkheid zijn op gezette tijden een kopje koffie te drinken of een lunch te nuttigen. Volkstuintjes moeten er ook zijn voor direct omwonenden.

 

BUDGET Het is één van de vijf plannen van de dialooggroep wonen en woonomgeving die groen licht krijgen van de raadscommissie. Mede omdat de plannen blijven binnen het beschikbare budget. De hiervoor benodigde 176.000 euro heeft de groep zelf bijeen weten te schrappen. Onder meer door het benutten van gelden voor het groenonderhoud die jaren op de plank zijn blijven liggen. Verder wordt geld benut dat was gereserveerd voor bewonerswensen en het onderhoud van wegen.

Naar aanleiding van vragen van Joop van Ruler (CDA) en Harke Dijksterhuis (ChristenUnie/SGP) wordt aangegeven dat het geld dat wordt onttrokken aan het onderhoud van openbaar groen niet ten koste gaat van de inhaalslag die wethouder Patricia van Loozen wil maken om het achterstallige onderhoud van openbaar groen op korte termijn aan te pakken. Het gaat om twintigduizend euro en dat is maar een fractie van de miljoenen die met het onderhoud van het groen zijn gemoeid.

 

WAARDERING Bij alle fracties bestaat veel waardering voor de wijze waarop de dialooggroep de plannen heeft opgesteld en daarbij ook het overleg is aangegaan met andere dialooggroepen. Vragen bestaan er nog wel ten aanzien van de plannen voor versterking van het Hoevelakense bos. Mede omdat hierbij inmiddels, buiten de dialooggroep, meerdere andere partijen zijn betrokken met eigen inbreng. Dat moet uiteindelijk worden verwoord in een gezamenlijk plan.

Boudewijn van der Woerd (VVD) is blij dat de dialooggroep de aanvankelijke sceptisch over de groei van het aantal inwoners van de gemeente Nijkerk heeft laten varen. Waar Antoinette de Bruin (Pro21) juist blij is dat bij woningbouw kwaliteit voor kwantiteit gaat.

 

LIJN Onderdeel dat nog verder moet worden besproken is de haalbaarheidsstudie naar een regionale versterking van de cultuurhistorische landschappen. De belangen van meerdere partijen staan hier nog veelal lijnrecht tegenover elkaar. Onder meer botst de mening van leden van de dialooggroep met de visie van de agrariërs. Eventueel wordt gedacht aan het inschakelen van een intermediair. Mocht de overeenstemming er niet komen, dan houdt het totale plan op.