• Foto: Henk Merjenburgh

Gluren bij de buren komt naar Nijkerk

NIJKERK Binnen de gemeente Nijkerk vindt zondag 11 maart 2018 het festival 'Gluren bij de Buren' plaats. De organiserende Stichting de Cultuurbrigade krijgt hiervoor een subsidie van zesduizend euro van de gemeente Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

In de afgelopen jaren is het festival al in zeven andere gemeenten gehouden. Binnen de gemeente Nijkerk wil de organisatie per kern een route uitzetten. Het is een festival waarbij verschillende woonkamereigenaren hun gastvrijheid tonen door een podium te creëren voor lokale artiesten op het gebied van muziek en dans. Elke artiest speelt drie keer dertig minuten

voor 25 bezoekers. De voorstellingen zijn gratis te bezoeken.

VIJFTIG Binnen de gemeente wordt in iedere kern een route uitgezet. De verwachting is dat vijftig eigenaren van woonkamers deelnemen waarbij ook wordt gedacht aan de deelname van zorgcentra. In Nijkerk heeft de organisatie al samenwerking gezocht met meerdere partijen. De Muziekschool Nijkerk, Badabounce en de Nijkerkse dansschool werven via hun netwerk

artiesten.

Rotary Nijkerk en de Lionsclub Hoevelaken gaan een steentje bijdragen evenals Omroep N. Ook worden lokale supermarkten binnenkort benaderd. Daarmee is gewacht tot groen licht van de gemeente is verkregen.

CONTACT Doel van het festival is inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met kunst en cultuur. Maar ook om de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en contacten te leggen in de wijk. Voordeel vindt het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders verder dat lokale culturele partijen de kans krijgen hun werk op een laagdrempelige wijze te presenteren. Waarmee de kunstbevordering en het culturele bewustzijn van inwoners en drie partijen in alle drie de kernen wordt vergroot.

Het geld wordt door het college gehaald uit het potje 'subsidiegelden'. Daarin is recent ruimte gekomen omdat het college besloten heeft een aantal subsidies terug te vorderen. Om welke reden wordt niet bekend gemaakt. Het bedrag van zesduizend euro wordt als reëel ervaren omdat de hoogte vergelijkbaar is met subsidies welke voor soortgelijke evenementen wordt gegeven aan de Kunstroute Hoevelaken en de Atelierroute in Nijkerk.